GUBERNA logo

Services

GUBERNA biedt haar leden verschillende diensten aan. Dezen hebben tot doel de bestuurspraktijken binnen de onderneming te optimaliseren en te professionaliseren, alsook de werking van de raad van bestuur te ondersteunen.

Hieronder kan u een overzicht vinden van de verschillende diensten die GUBERNA aanbiedt. Deze diensten zijn allemaal op maat en worden aangepast in functie van de onderneming en de specifieke noden. Aangezien GUBERNA kwaliteit hoog in het vaandel draagt, besteedt zij bij het aanbieden van deze diensten uitermate veel zorg aan het geleverde eindresultaat, alsook aan de vereiste/noodzakelijke objectiviteit. Naast deze diensten op maat, beschikt GUBERNA ook over een aantal standaardtools.

Enkel voor leden

Forumfunctie

GUBERNA besteedt speciale aandacht aan door leden gestelde vragen rond “(corporate) governance”. Daarnaast staat zij ondernemingen bij met specifieke governance projecten op maat.

Meer details

Enkel voor leden

Vraag en aanbod van bestuurders

GUBERNA biedt ondernemingen de kans om hun vacatures voor externe (onafhankelijke) bestuurders kenbaar te maken aan het ledennetwerk van GUBERNA.

Meer details

Evaluatie van de raad van bestuur

GUBERNA biedt ondernemingen ondersteuning op maat bij de evaluatie van hun raad van bestuur.

Meer details

Wil u de remuneratie van uw bestuurders benchmarken? Doe een beroep op GUBERNA

GUBERNA ondersteunt ondernemingen bij de ontwikkeling van een adequaat verloningsbeleid voor hun niet-uitvoerende bestuurders.

Meer details

GUBERNA Mentoring Programme at Board Level

The national success of the first two Editions of Mentoring Programme at Board Level as well as the positive feedback of the Mentees and Mentors have triggered GUBERNA and his partners (the Family Business Network Belgium, the Federation of Enterprises in Belgium, Mercuri Urval and Women on Board) to propose a third edition. This exclusive programme offers a Mentee, qualified and talented man or woman, the opportunity to be mentored by an experienced board chair or director (male/female).

Meer details

Enkel voor leden

D&O verzekering

Dankzij het partnership met AIG kan GUBERNA haar leden een gratis bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering aanbieden.

Meer details

Agenda

07 mrt 2018
Brussel
Event
guberna
15 mrt 2018
Brussels
Education
27 mrt 2018
Brussel
Ledenforum
guberna
27 mrt 2018
Brussel
Event
guberna
"
Het voordeel van het betrekken van een externe partij bij de evaluatie van de raad van bestuur is dat men tot een geanonimiseerde oefening kan overgaan. Hierdoor kunnen de bestuurders en de leden van de directie vrijuit spreken zonder vrees dat bepaalde uitspraken nadien zullen worden uitvergroot. Verder laat een externe organisatie eveneens een objectievere verwerking van de resultaten toe.
Luc Asselman
"
"
I have just started my experience as a Mentor. I do think it is a great idea for both the mentor and the mentee, based on exchange on perceptions, corporate contexts and weight given to specific events. I do believe this is part of the core mission of GUBERNA and I’m proud to have been associated.
Bruno Colmant
"
"
The objective is to move mentees from the qualities, behaviors and thought processes that are key as a manager, to those that are ingredients of being a good director, as well as providing them an experienced view of life in the boardroom.
Philippe Haspslagh
"

Services