GUBERNA logo

Rondetafel 1 - Het juiste governance model voor de NV's

30 januari 2019
Round table
Brussel
NL
FR

Gelieve in te loggen alvorens verder te gaan.

Inloggen Nog geen account? Gelieve in te schrijven

Inhoud

Het corporate governance landschap in België zal binnenkort een aantal aanzienlijke evoluties ondergaan. Niet alleen is er een nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in de maak maar ook de Belgische Corporate Governance Code voor beursgenoteerde ondernemingen werd onderworpen aan een grondige herziening. Daarnaast mochten we in mei 2017 de derde editie van de Code Buysse verwelkomen.

Met deze rondetafelcyclus wil GUBERNA u informeren over de belangrijkste wijzigingen en in debat gaan over de concrete invulling van de geboden opportuniteiten. We zoemen hierbij vooral in op de specifieke vertaalslag naar de corporate governance praktijk, zowel wat betreft de governance structuren als de invulling ervan naar gedrag en verwachtingen t.a.v. aandeelhouders, bestuurders, management en de betrokken partijen. Aangezien we de nodige diepgang beogen, opteren we ervoor om in een aantal afzonderlijke rondetafels de meest relevante governance aspecten te behandelen.

Doelgroep: beursgenoteerde ondernemingen en grotere niet-beursgenoteerde ondernemingen

Doelstelling: In het ontwerp Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt de mogelijkheid gecreëerd (in een NV-structuur) om een duaal model in te voeren. Tegelijkertijd wordt voorzien in de afschaffing van het wettelijk directiecomité. Wat beïnvloedt de keuze voor het 1-tier of het 2-tier model? Wat met de ondernemingen die momenteel werken met een wettelijk directiecomité? Hoe beïnvloedt de keuze voor een bestuursmodel de invulling van de rol van de raad van bestuur en haar interactie met het management? Heeft het duaal model kans op slagen in een Belgische context? Daarnaast voorziet het ontwerp Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ook in een definitie van het ‘dagelijks bestuur’. Hierbij heeft men zich geïnspireerd op de rechtspraak van het Hof van Cassatie. Heeft de wetgever hier een kans gemist om komaf te maken met een vaag begrip dat enkel tot verwarring leidt? Wat is het nut en de onzin van het concept ‘dagelijks bestuur’? Als laatste wordt het in het ontwerp Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen mogelijk om te bepalen dat de NV bestuurd wordt door een enige bestuurder. De NV waarvan het bestuursorgaan een enige bestuurder is, vervangt aldus de huidige commanditaire vennootschap op aandelen die wordt afgeschaft. Heeft de wetgever hier een goede keuze gemaakt of is er reden tot ongerustheid?

Programma

16.00 - 19.00

Locatie

Adres
VBO
Ravensteinstraat 4
1000
Brussel

Prijzen

Institutioneel lid of partner van GUBERNA: gratis
Individueel of collectief lid van GUBERNA: 100€ (excl. BTW)
Niet-leden: 200€ (excl. BTW) 

Annulatie voorwaarden:
Noteer dat er enkel rekening gehouden wordt met schriftelijke annuleringen op het e-mailadres lisa.vancrombrugge@guberna.be. In geval van verhindering mag u zich laten vervangen door een collega. Bij annulering in de laatste drie werkdagen voor het evenement worden de deelnemingskosten aangerekend.

Your registration to this event allows us to contact you about this event; and to share your name, function and employer with event participants and guest speakers via a participant list. You can however withdraw your consent to use your personal data for the above-mentioned purpose(s) by sending an email to privacy@guberna.be. We also hereby notify you that we will take pictures at the event which might be posted on the GUBERNA website, on the GUBERNA LinkedIn channels, the GUBERNA printed newsletter and in the photo loops which are shown at GUBERNA events. If you have any objections, please inform the GUBERNA staff at the registration desk. Learn more about your rights and the use of your personal data in our privacy policy.

 

Publicaties

Vragen? Contacteer ons

Contact

  Annelies De Wilde

  09 210 98 10 

  annelies.dewilde@guberna.be

Inschrijvingen

  Lisa Van Crombrugge

  09 210 98 89

  lisa.vancrombrugge@guberna.be 

Gerelateerde activiteiten

Agenda

17 jan 2019
Brussels
Member event
guberna
29 jan 2019
Brussels
Round Table
guberna
30 jan 2019
Brussel
Round table
guberna
06 feb 2019
Brussel
Round table
guberna
13 feb 2019
Brussel
Round table
guberna

Rondetafel 1 - Het juiste governance model voor de NV's