GUBERNA logo

Rondetafel 4: Het juiste governance model voor de NV’s

20 mei 2019
Rondetafel
Brussel
NL
FR
Philippe Lambrecht, Annelies De Wilde, Daniël Termont, Kasper Deforche, Sandra Gobert

Inhoud

In het ontwerp Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt de mogelijkheid gecreëerd (in een NV-structuur) om een duaal model in te voeren. Tegelijkertijd wordt voorzien in de afschaffing van het wettelijk directiecomité. Wat beïnvloedt de keuze voor het 1-tier of het 2-tier model? Wat met de ondernemingen die momenteel werken met een wettelijk directiecomité? Hoe beïnvloedt de keuze voor een bestuursmodel de invulling van de rol van de raad van bestuur en haar interactie met het management? Heeft het duaal model kans op slagen in een Belgische context?

Daarnaast voorziet het ontwerp Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ook in een definitie van het ‘dagelijks bestuur’. Hierbij heeft men zich geïnspireerd op de rechtspraak van het Hof van Cassatie. Heeft de wetgever hier een kans gemist om komaf te maken met een vaag begrip dat enkel tot verwarring leidt? Wat is het nut en de onzin van het concept ‘dagelijks bestuur’?

Als laatste wordt het in het ontwerp Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen mogelijk om te bepalen dat de NV bestuurd wordt door een enige bestuurder. De NV waarvan het bestuursorgaan een enige bestuurder is, vervangt aldus de huidige commanditaire vennootschap op aandelen die wordt afgeschaft. Heeft de wetgever hier een goede keuze gemaakt of is er reden tot ongerustheid?

Doelgroep
Doelgroep: beursgenoteerde ondernemingen en grotere niet-beursgenoteerde ondernemingen

Programma

16u00   Verwelkoming door GUBERNA

16u15   Philippe Lambrecht (bestuurder & secretaris-generaal VBO) zal een juridisch overzicht
             geven van de verschillende bestuursmodellen die voorzien worden in het nieuwe Wetboek
             van vennootschappen en verenigingen

17u00   Annelies De Wilde (senior research associate GUBERNA) gidst u door de invoering van het
             duaal bestuurssysteem in de Belgische Corporate Governance Code 2020

17u15   Daniël Termont (voorzitter Fluxys) en Kasper Deforche (CEO Wereldhave Belgium) geven
             u aan de hand van praktijkgetuigenissen inzicht in de uitdagingen waar zij mee
             geconfronteerd worden 
door de gewijzigde bestuursmodellen

17u45   Interactief debat, met Sandra Gobert (CEO GUBERNA) als moderator, waarbij u de
             gelegenheid heeft om al uw vragen aan de aanwezige sprekers te stellen.

18u15   Conclusie

18u30   Cocktail

 

Locatie

Adres
VBO
Ravensteinstraat 4
1000
Brussel

Opleidingspunten

?
3

Vragen? Contacteer ons

  Annelies De Wilde

  09 210 98 10 

  annelies.dewilde@guberna.be

Inschrijvingen

  Lisa Van Crombrugge

  09 210 98 89

  lisa.vancrombrugge@guberna.be

Annulatie voorwaarden:
Noteer dat er enkel rekening gehouden wordt met schriftelijke annuleringen op het e-mailadres lisa.vancrombrugge@guberna.be. In geval van verhindering mag u zich laten vervangen door een collega. Bij annulering in de laatste drie werkdagen voor het evenement worden de deelnemingskosten aangerekend.

Your registration to this event allows us to contact you about this event; and to share your name, function and employer with event participants and guest speakers via a participant list. You can however withdraw your consent to use your personal data for the above-mentioned purpose(s) by sending an email to privacy@guberna.be. We also hereby notify you that we will take pictures at the event which might be posted on the GUBERNA website, on the GUBERNA LinkedIn channels, the GUBERNA printed newsletter and in the photo loops which are shown at GUBERNA events. If you have any objections, please inform the GUBERNA staff at the registration desk. Learn more about your rights and the use of your personal data in our privacy policy.

 

Agenda

09 sep 2019
Hasselt
Interactieve avond
guberna
17 sep 2019
Brussel
Event
guberna
17 sep 2019
Brussel
event
guberna
23 sep 2019
Hasselt
Interactieve avond
guberna
09 okt 2019
Hasselt
Interactieve avond
guberna
14 okt 2019
Brussel
Event
guberna

Rondetafel: Het juiste governance model voor de NV’s