GUBERNA logo

Betekent digitale transformatie een transformatie van de raad van bestuur

Gedreven door de recente tsunami aan regelgeving heeft de raad van bestuur vandaag de dag in veel bedrijven voornamelijk nog een “controlerende” functie. Haar opdracht focust zich grotendeels op de bescherming van de (minderheids)aandeelhouders door investeringsrisico’s zoveel mogelijk in te perken en belangenconflicten te vermijden. Het takenpakket van een bestuurder is bijgevolg nog al te vaak beperkt tot monitoring, compliance en risk management. Dit lijkt soms haaks te staan op de organisatorische flexibiliteit die innovatie benodigd. Innovatie vraagt immers om creativiteit en entrepreneurship in een coöperatieve, open cultuur waarbij risico’s nemen als onontbeerlijk wordt gezien. Hierdoor stelt zich de vraag of en hoe de raad van bestuur haar rol in het digitale tijdperk moet herdefiniëren?

Corporate Governance recepten zoals ze vandaag de dag bestaan moeten niet overboord gegooid worden maar wel aangescherpt en aangevuld. Er vindt immers een evolutie plaats waarbij niet langer “value protection” van één type stakeholder maar “value creation” voor zoveel mogelijk stakeholders centraal komt te staan.  Vormt niet investeren in innovatie omwille van de risico’s die eraan verbonden zijn, op de lange termijn immers zelf geen risico voor het voortbestaan van de organisatie?

In dit opzicht zou de raad van bestuur het orgaan bij uitstek moeten zijn om innovatie en digitale transformatie te sturen. De idee dat enkel de CIO of CTO verantwoordelijk is voor IT-management is natuurlijk foutief. Transformatie/innovatie is een gedeelde verantwoordelijkheid en vereist een strategische langetermijnvisie. Corporate Governance en IT-governance versterken elkaar immers. Het is belangrijk om te begrijpen dat digitale transformatie veel meer is dan de laatste technologiehypes volgen. Het doel is immers niet om als bedrijf zoveel mogelijk te investeren in de nieuwste technologieën maar wel om strategisch te investeren. Dit betekent enerzijds investeren in de juiste technologieën en anderzijds dat deze nieuwe technologieën geen eilandjes in de organisatie vormen maar geïntegreerd worden ter ondersteuning van de langetermijnobjectieven. Helaas zijn we nog niet zo ver.

Eén van de barrières is immers het gebrek aan kennis en ervaring met ICT en digitalisering in de raadskamer. Hoe weten bestuursleden wat de juiste technologieën zijn om in te investeren? Ten eerste is het belangrijk dat bestuursleden zelf voeling hebben met de nieuwste technologieën. Bestuurders moeten weten wat de mogelijkheden zijn van de verschillende technologieën en zicht hebben op wat ze eventueel kunnen betekenen voor het bedrijf. De vraag rest natuurlijk of dit voldoende is om de juiste investeringsbeslissingen te nemen. De raad van bestuur kan een digitaalexpert aan boord nemen of zelfs een ICT Comité oprichten dat haar bijstaat in het maken van ICT gerelateerde beslissingen. Diverse pistes zijn denkbaar om de raad van bestuur te versterken zodat ook de kansen die digitalisering biedt voldoende benut worden en niet alleen aandacht besteedt wordt aan de risico’s. Gelukkig zijn we getuige van de opkomst van Business incubators, accelerators, corporate venturing en strategische partnerships die de digitale transformatie reeds vorm geven. Hoe dan ook, digitalisering en innovatie kan niet langer een blinde vlek zijn op de agenda van een raad van bestuur!

Meer weten hierover? 
Neem deel aan de debatten op 17 oktober 2019 

Lees meer:

Betekent digitale transformatie een transformatie van de raad van bestuur