GUBERNA logo

Certificering

GUBERNA, het kenniscentrum in België op gebied van corporate governance, organiseert een opleidingstraject voor (kandidaat-) bestuurders. Deze opleiding bestaat uit 3 modules :

1. Director Effectiveness
2. Board Effectiveness
3. Board Simulation

Deze opleidingsmodules zijn bestemd voor zowel ervaren als kandidaat-bestuurders, uit alle soorten ondernemingen en organisaties, ongeacht hun grootte, beursgenoteerd of niet. De GUBERNA opleidingen en bijhorende procedures worden op regelmatige basis aan een kritische kijk onderworpen en ‘gechallenged’ door de Alumni.

I. Certificaten

Elk opleiding geeft toegang tot een certificaat:
· Het Certificaat Director Effectiveness” wordt behaald door middel van een (schriftelijk) kennisexamen. Elke persoon die alle lessen van module I “Director Effectiveness” volgde kan zich hiervoor inschrijven.
· Het Certificaat Board Effectiveness” wordt behaald door middel van het (schriftelijk) uitdiepen van een case. Elke persoon die regelmatig Module II “Board Effectiveness” (minimum 80% van de lessen) volgde kan zich hiervoor inschrijven.

III. Titel « GUBERNA Certified Director »

De bestuurder die bovenvermelde GUBERNA-opleidingsmodules hebben gevolgd en de certificaten hebben behaald kunnen de titel «GUBERNA Certified Director» dragen, indien aan volgende voorwaarden is voldaan :

  • Lid zijn van GUBERNA en in regel met de lidmaatschapsbijdragen voor de Algemene Vergadering van GUBERNA
  • Het Charter van de GUBERNA bestuurder onderschrijven en naleven
  • Kennis hebben genomen van de procedure voor certificering en er zich toe verbinden voortgezette opleidingen te volgen voor een totaal van 30 punten gedurende 3 jaar. U vindt de punten voor elke activiteit terug op de desbetreffende webpagina.

Gelieve het formulier hieronder in te vullen en terug te sturen :

Meer info : kelly.vercauteren@guberna.be

IV. Alumni

Ontdek onze Alumni

Agenda

21 okt 2019
Ghent
Event
23 okt 2019
Hasselt
Interactieve avond
guberna
24 okt 2019
Bruxelles
Soirée échanges d’expériences
guberna
06 nov 2019
Hasselt
Interactieve avond
guberna
26 nov 2019
Antwerp
Symposium
05 dec 2019
Brussel - exacte locatie nog te bevestigen
Event
guberna

Certificering