GUBERNA logo

De Raad van Bestuur in de Financiële Sector

De rol van bestuurders in de financiële wereld van morgen

Het nieuwe 6-daagse Programma “De Raad van Bestuur in de Financiële Sector” is een executive programma over corporate governance. Het objectief is doortastende bestuurders voor het financiële bedrijfsleven op te leiden. 

WAAROM DEZE GESPECIALISEERDE OPLEIDING
Een goed beleid vergt bekwame bestuurders. In de financiële sector kennen we naast de risico’s van het managen van een bank ook heel wat strategische uitdagingen zoals digitalisering, IT infrastructuur en hoe we het management en de medewerkers of medebestuurders kunnen uitdagen. 
 
Tijdens de opleiding kan u optimaal profiteren van de kennis en ervaring van onze experten. Hun netwerk is uniek, ze zijn multidisciplinair en ze zijn op de hoogte van alle laatste trends en ontwikkelingen op governance vlak.
Daarnaast 
biedt het programma een evenwichtige mix van proefondervindelijk bewezen theorie en praktische cases.
 
VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING
■ Kandidaat-bestuurders: beloftevolle managers die zich moeten voorbereiden op een mogelijke rol aan de top van hun financiële organisatie.
■ Ervaren bestuurders uit andere sectoren: het uitoefenen van een (nieuw) mandaat in de financiële sector en duiding willen over de specifieke aspecten van bank en insurance governance.
■ Bestaande bestuurders (CEO’s, COO’s, CFO’s en andere hoge leidinggevenden): het aanscherpen van bestaande vaardigheden of een voorbereiding op nieuwe mandaten binnen de raad.
 
WELKE VOORDELEN VOOR DE BESTUURDER VAN DE TOEKOMST
■ Werking van de raad: een beter inzicht in de bredere context waarin de raad van een financiële organisatie functioneert.
■ Kennis en competenties: een overzicht van de kennis en competenties waar bestuurders vandaag de dag over moeten beschikken.
■ Vaardigheden specifiek voor bestuurders: gespecialiseerde financiële vaardigheden ontwikkelen.
■ Bijdragen aan een strategische bedrijfskoers: handvaten aanreiken om efficiënt de rol van bestuurder op te nemen en optimaal samen te werken met management en aandeelhouders.
 
DE KRACHT VAN SAMENWERKING
Door de jarenlange expertise samen te brengen van GUBERNA, hét Instituut voor Bestuurders en Febelfin Academy, hét opleidingsinstituut voor de financiële sector, kan u zich via één programma toeleggen op alle facetten van deugdelijk bestuur van financiële instellingen.
Daarnaast kadert het verder professionaliseren van bestuurders in een specifieke financieel-technische materie in de ‘fit en proper’ beoordeling door de NBB.
Dankzij de support van NBB en FSMA zorgt dit programma voor een “publiekprivate 
samenwerking” die ongezien is.
 
PROGRAMMA
 
Module 1: Het financiële landschap en de taak van de toezichthouders 
Docenten: Freddy Van den Spiegel - Els De Keyser - Kurt Van Raemdonck - Michel Colinet

 
Dag 1: 
De rol van banken in onze maatschappij: vandaag en in de toekomst
    • Het belang van financiële intermediatie
    • Kredietverlening door banken
    • De impact van de crisis en de nieuwe regelgeving op de Belgische banken
De sleutelelementen van het bankmanagement
    • De elementen van risico en risicobeheer
    • Rentabiliteit: een uitdaging in het huidige klimaat
De strategische uitdagingen voor de belgische banken
De bouwstenen van de financiële regelgeving/ het financieel toezicht: Twin Peaks
    • De bevoegdheden van de FSMA
    • De bevoegdheden van de NBB
    • Het (semi-)prudentiële regelgevende kader
    • De organisatie en aanpak van de toezichtsfunctie
 
Module 2: Governance van de financiële instelling 
Docenten: Abigail Levrau - Caroline Veris; Gastsprekers: Bart De Smet -Thomas Leysen - Emmanuel Leroux

 
Dag 2: Interactieve workshop over governance: 
    • Een overzicht van het referentiekader inzake governance in de financiële sector
    • Geldende regelgeving en richtlijnen van de toezichthouders
    • Belangrijke trends en uitdagingen
    • Een optimale samenstelling van de raad van bestuur
    • Basisprincipes en “best practices”
    • Specifieke vereisten voor de financiële sector: Fit & Proper, deskundigheid, integriteit, regels rond beperking van cumulatie van mandaten
 
Dag 3Casestudy: ‘specifieke beslissingen’ van de raad van bestuur in relatie tot:
    • Comités
    • Onafhankelijke controlefuncties
    • Uitvoerend management
    • Toezichthouders
    • Aandeelhouders (incl. relevante aandachtspunten binnen groepsstructuur)
    • Omgaan met belangenconflicten
 
Dag 4: De aansprakelijkheid van bestuurders in de financiële sector
    • Interactieve workshop: de evaluatie van de raad van bestuur – collectief en individueel
    • Omkadering a.d.h.v. basisprincipes en “best practices” alsook relevante wettelijke bepalingen
 
Module 3: Werking van een financiële instelling en gerelateerd risicobeheer 
Docenten: Alexandre Deveen - Hans Buysse; Gastspreker: Eric Pulinx

 
Dag 5: De werking van een financiële instelling
    • Financiële instellingen binnen de Eurozone
    • De fundamenten van bank en verzekeringen
             - Verwachte return en risico’s
             - Supervisie
    • Het bankenmodel en het verzekeringsmodel
            - Balans
            - Regelgeving en uitdagingen
            - De verschillende producten en diensten
    • Banken versus verzekeringsinstellingen
    • Conclusie: de toekomst van financiële diensten
 
Dag 6: Risicobeheer 
    • Introductie: financiële markten
    • Risk management: definities en concepten
    • Identificatie van de verschillende risico’s
    • Risk Management in een trading environment
    • Het concept ALM
    • Belangrijke concepten bij risico
    • Reflectie voor board members, probabiliteit en impact van risico’s
    • Recoveryplanning
 
 
PRAKTISCHE INFO

■ Data: 6 woensdagen: 20/02/2019, 13/03/2019, 03/04/2019, 24/04/2019, 15/05/2019, 05/06/2019

■ Tijdstip: 12.30 tot 19.30; gevolgd om 19.30 door netwerkdiner

■ Locatie: Febelfin Academy, Aarlenstraat 80, 1040 Brussel

Prijs:

  • Leden: €5.100
  • Niet-leden: €5.400

■ Dit programma gaat door in het Engels.

MEER INFORMATIE & INSCHRIJVINGEN 

opleidingen@guberna.be

INSCHRIJVINGEN

Deze opleiding wordt georganiseerd samen met:

NL
FR
EN

Agenda

20 feb 2020
Gent
Conference
24 mrt 2020
Brussels
Event
guberna

De Raad van Bestuur in de Financiële Sector