GUBERNA logo

Referentiecharter - Aanbevelingen voor Goed Bestuur in de Vlaamse Universiteiten

Dit referentiecharter ondersteunt artikel 22 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 ‘betreffende de financiering van de Bijzondere Onderzoeksfondsen aan de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap’.

Contenu

Het charter strekt ertoe de bestuursstructuren en de besluitvormingsprocessen van een universitaire organisatie efficiënter te organiseren en te objectiveren, en zodoende transparanter te maken. Eerder dan een ‘Charter Goed Bestuur’ tot stand te laten brengen door elke universiteit afzonderlijk, verkiest de overheid - ondanks de grote diversiteit in universitaire onderwijsinstellingen - een door het hoger onderwijsveld algemeen gedragen Referentiecharter.

Hoewel het charter als referentietekst geldt, wordt toch de bestuurlijke autonomie van de universiteiten gerespecteerd. Dit referentiecharter biedt immers elke universiteit de flexibiliteit om deze bepalingen toe te passen dan wel aan te geven waarom zij beslist heeft daarvan af te wijken (het zogenaamde ‘pas toe of leg uit’ principe).

In het charter worden een beperkt aantal fundamentele beginselen van deugdelijk bestuur ontwikkeld, binnen een conceptueel coherent kader. De 6 basisprincipes kunnen gerealiseerd worden via een aantal aanbevelingen, aangevuld met een reeks aandachtspunten, die de invoering van de aanbevelingen in de praktijk faciliteren. Als de universiteiten deze aanbevelingen niet wensen toe te passen, worden zij geacht uit te leggen waarom zij daarvan afwijken.

Des questions ? Contactez-nous

 Fanny D'hondt
 Senior Research Associate
 Tel. 09 210 92 53
 fanny.dhondt@guberna.be

Téléchargement

Referentiecharter_Aanbevelingen voor Goed Bestuur in de Vlaamse Universiteiten.pdf ( PDF 921 Kb)
2013 -
Prof. dr. Lutgart Van den Berghe in opdracht van de Vlaamse Overheid

Agenda

17 sep 2019
Brussel
Event
guberna
17 sep 2019
Bruxelles
event
guberna
14 oct 2019
Brussel
Event
guberna
17 oct 2019
Brussel
Event
guberna
17 oct 2019
Brussels
education programme
05 déc 2019
Bruxelles - lieu spécifique à confirmer
Event
guberna

Referentiecharter - Aanbevelingen voor Goed Bestuur in de Vlaamse Universiteiten