GUBERNA logo

Listed Companies

GUBERNA staat al jaar en dag klaar voor de beursgenoteerde ondernemingen. Samen met onze partners voor dit centrum, wordt er regelmatig onderzoek verricht en worden er verschillende activiteiten georganiseerd voor deze doelgroep. Bovendien is GUBERNA lid van de Belgische Commissie Corporate Governance en van ecoDa (de "European Confederation of Directors' Associations"), wat ons een unieke positie verleent. Hierdoor houdt GUBERNA de vinger aan de pols van alle relevante Belgische en Europese corporate governance ontwikkelingen. Via deze weg laat GUBERNA ook de stem van haar leden gelden, zowel in België als in Europa.

Onderzoek

GUBERNA doet regelmatig onderzoek naar de governance praktijk bij de beursgenoteerde ondernemingen. In eerste instantie onderzoekt ze dit aan de hand van publiek beschikbare informatie (formele naleving). Maar er wordt ook diepgaander onderzoek gedaan naar de ‘corporate governance’ praktijken bij beursgenoteerde ondernemingen in België.  Dimensies zoals het bestuursproces en het governancegedrag zijn belangrijke hefbomen voor deugdelijk bestuur, die via onze onderzoeken in het licht worden gesteld. Meer info over onze publicaties.

Uiteraard worden ook de internationale onderzoeken op vlak van corporate governance op de voet gevolgd, op deze manier blijven we vertrouwd met wat er in en buiten onze buurlanden beweegt op dit vlak. Daarnaast blijft GUBERNA niet aan de zijlijn stan en voedt ze vanuit haar opgebouwde ervaring en kennis de nationale en internationale debatten en discussies. Meer info over de internationale initiatieven.

 

Activiteiten

GUBERNA organiseert allerlei activiteiten voor beursgenoteerde ondernemingen. Zowel via werkgroepen, ronde tafels of andere events worden verschillende thema’s uitgediept om te kunnen debatteren met de beursgenoteerde ondernemingen. Meer info over onze activiteiten.

Daarnaast heeft dit Centrum de voorbije jaren een uitgebreide expertise ontwikkeld die het mogelijk maakt om evaluaties van de raad van bestuur van beursgenoteerde ondernemingen te begeleiden, opleidingen op maat te organiseren en ook specifieke verzoeken te beantwoorden.

 

Vragen? Contacteer ons!

 Annelies De Wilde

 annelies.dewilde@guberna.be

 Tel. 09/210.98.10

 

Onze partners

Agenda

17 jan 2019
Brussels
Member event
guberna
29 jan 2019
Brussels
Round Table
guberna
30 jan 2019
Brussel
Round table
guberna
06 feb 2019
Brussel
Round table
guberna
13 feb 2019
Brussel
Round table
guberna

Listed Companies