GUBERNA logo

Wie zijn we

GUBERNA, het Instituut voor Bestuurders, heeft als doelstelling het bevorderen van deugdelijk bestuur in al zijn dimensies en voor alle sectoren. Zij doet dit zowel door te sensibiliseren als te informeren en opleiden. Om deze doelstelling te realiseren vormt GUBERNA met haar leden (bestuurders, CEOs en topmanagers) een dynamisch platform voor de uitwisseling van ervaring en de overdracht van kennis inzake governance.

GUBERNA’s missie en positionering

GUBERNA wants to be the preferred partner in Belgium for corporate governance actors and this from several perspectives:

  • As a developer, GUBERNA conducts relevant research, invests in thought leadership and takes an independent position.
  • As a translator, GUBERNA creates awareness, educates, provides insight in the governance “game”, stimulates a governance reflex and develops practical support tools and instruments.
  • As a facilitator, GUBERNA stimulates and initiates exchange of experiences between all governance actors.
  • As a gatekeeper, GUBERNA informs on all relevant governance developments (national, European/international, …).

All this, should be developed with respect to the different governance needs of its members and always being a step ahead.

Hoe realiseren we deze missie?

Door de jaren heen heeft GUBERNA een uitgebreide product portfolio (activiteiten en services) opgebouwd alsook een volwaardig opleidingsaanbod.

Het GUBERNA research team volgt en analyseert de evolutie van de governance van de Belgische bedrijven op een systematische manier en dit zowel op kwantitatief als kwalitatief vlak. Ook volgt zij ontwikkelingen in regelgeving en onderzoek inzake governance op de voet en zowel nationaal, Europees als internationaal.

De werking van GUBERNA werd per type onderneming vormgegeven in verschillende centra die uitgebouwd werden met een reeks geëngageerde partners.

Als kenniscentrum is GUBERNA een gewaardeerd klankbord voor beleidsmakers en is zij ook vertegenwoordigd in de Belgische Corporate Governance Commissies voor zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde ondernemingen. Ook heeft GUBERNA een leidende rol bij de European Confederation of Director Associations (ecoDa)

“Content inspires network, network inspires content” is het leitmotiv bij alles wat we doen. We zijn dan ook dankbaar en trots om samen met onze 2.389 leden en institutionele leden en partners aan dit uitdagende governance project te mogen werken.

Het geheel weet zich ondersteund door een enthousiast team, een toegewijde raad van bestuur en de welgewaardeerde input van drie bredere adviesorganen.

 

Agenda

21 okt 2019
Ghent
Event
23 okt 2019
Hasselt
Interactieve avond
guberna
24 okt 2019
Bruxelles
Soirée échanges d’expériences
guberna
06 nov 2019
Hasselt
Interactieve avond
guberna
26 nov 2019
Antwerp
Symposium
05 dec 2019
Brussel - exacte locatie nog te bevestigen
Event
guberna

netwerk bestuurders deugdelijk bestuur