GUBERNA logo

Fakkel wordt doorgegeven bij GUBERNA

Bericht van onze Voorzitter, Gaëtan Hannecart

Graag licht ik onze leden in over de geplande evolutie in het leiderschap van GUBERNA.

Geruime tijd terug heeft de Raad van Bestuur de zoektocht naar een opvolger voor de functie van Executive Director opgestart. De Raad van Bestuur wenste - in een uitdeinend governance landschap - met de keuze van de nieuwe executive director, het belang van ondernemerschap als onlosmakelijk onderdeel van deugdelijk bestuur te benadrukken, de professionele aansturing van GUBERNA als kennisorganisatie gestoeld op academische research en samenwerking met universiteiten verder uit te bouwen en de uitstekende relaties met onze talrijke leden, alumni en partners te koesteren. 

Namens de Raad van Bestuur ben ik verheugd u te melden dat na een uitgebreid en grondig zoekproces de Raad van Bestuur gekozen heeft om de functie van Executive Director van GUBERNA toe te vertrouwen aan mevrouw Sandra Gobert. Mevrouw Sandra Gobert (cv in bijlage) is als alumnus en geëngageerd lid geen vreemde voor GUBERNA. In 2013 behaalde zij als één van de eersten de titel ‘GUBERNA Certified Director’. Sinds januari 2014 is mevrouw Gobert voorzitter van de GUBERNA Alumni, een functie waarvoor zij alom gewaardeerd wordt. In die hoedanigheid vervoegde zij trouwens ook de Raad van Bestuur, eerst als waarnemend en vervolgens als regulier lid. In het licht van haar nieuwe functie zal mevrouw Sandra Gobert haar huidig mandaat als managing director van het advocatenkantoor SUB ROSA LEGAL neerleggen.

Sandra Gobert stelt: “Ik ben zeer vereerd de fakkel van stichter en pionier Lutgart Van den Berghe te mogen overnemen, om samen met het team verder te bouwen op het immense werk van de voorbije 20 jaar. Ik zal mijn uiterste best doen om het belang van deugdelijk bestuur, ten dienste van diverse soorten organisaties, verder uit te dragen.”

De pers zal ten gepaste tijde officieel bericht worden van de benoeming van mevrouw Sandra Gobert. De officiële overdracht van de functie is voorzien aanstaande november. Tot dan zal Prof. dr. Lutgart Van den Berghe de functie van Executive Director blijven vervullen. Na een inwerkperiode en in overleg met de Raad van Bestuur zal de nieuwe Executive Director in het voorjaar 2019 een update bezorgen van de ambities en de strategie van GUBERNA voor de komende jaren.

Mede in naam van de Raad van Bestuur wens ik uitdrukkelijk Prof. dr. Lutgart Van den Berghe te bedanken voor haar uitzonderlijk leiderschap van GUBERNA. Door de combinatie van haar academische, ondernemende en organisatorische kwaliteiten is Prof. dr. Lutgart Van den Berghe er in geslaagd het thema van deugdelijk bestuur uit het niets tot hoog op de bedrijfs-, maatschappelijke - en politieke agenda te brengen.

De Raad van Bestuur heeft het volste vertrouwen in mevrouw Sandra Gobert. Zij is een ideale opvolger om leiding te geven aan het bijzonder toegewijde GUBERNA-team, dat jarenlang mee timmerde aan het succes van GUBERNA, én om de vooropgestelde ambities van onze organisatie mee vorm te geven.

Met dank voor uw vertrouwen én voor uw verdere steun in de toekomst.

Met allerbeste groet,

Gaëtan Hannecart, Voorzitter GUBERNA

 Boodschap in pdf

 

 

Agenda

25 apr 2019
Louvain-la-Neuve
Forum
30 apr 2019
Brussel
Rondetafel
guberna
07 mei 2019
Brussels
A joint conference of ecoDa, PwC and the World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)
07 mei 2019
Brussel
Rondetafel
guberna
16 mei 2019
Brussel
Rondetafel
guberna

nieuwe CEO voor Guberna