tools & services

Leidraad voor de voorzitter van de raad van bestuur

  • nl
Handbook
Themes
General
Organisation type
Cooperative
Family Business
Hospital sector
Listed Company
Public sector
SME
Social Profit
Sports sector
Start-up/ Scale-up

Wat is de rol van de voorzitter van de raad van bestuur?

Inhoud

Niettegenstaande het feit dat de nationale en internationale corporate governance aanbevelingen een eerste houvast aanreiken voor het uitoefenen van de voorzittersrol, is er toch behoefte aan een concretere afbakening van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de voorzitter van de Raad van Bestuur. Daarom heeft GUBERNA enkele jaren terug een werkgroep onder haar leden opgericht met als doel een in de praktijk bruikbare tool te ontwikkelen, die als toetssteen kan fungeren voor het invullen van de voorzittersfunctie.

Deze aanbevelingen willen de belangstellende bestuurder een reeks praktische aandachtspunten en inspirerende kwaliteitsnormen aanbieden rond het functioneren van de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Voor wie

Voor voorzitters van raden van bestuur in elk type van onderneming en personen die interesse hebben in deze thematiek.
Leden hebben via hun login toegang tot de checklist.

Download

Vragen?

We helpen u graag verder.

Contacteer ons

contacteer ons

Qfor kwaliteitslabel

Alle GUBERNA opleidingen, events en services hebben het Qfor kwaliteitslabel behaald. 

Meer weten?

Qfor