Het Charter van de GUBERNA Certified Director ondersteunt bestuurders bij de professionele invulling van hun mandaat, met respect voor de regels van onafhankelijkheid, competentie, engagement, ethiek en integriteit.

Door dit charter te onderschrijven verbinden GUBERNA Certified Directors zich ertoe de geest ervan te respecteren.

Meer weten over de GUBERNA Certified Directors

Het Charter van de GUBERNA Certified Director ondersteunt bestuurders bij de professionele invulling van hun mandaat, met respect voor de regels van onafhankelijkheid, competentie, engagement, ethiek en integriteit. Door dit charter te onderschrijven verbinden GUBERNA Certified Directors zich ertoe de geest ervan te respecteren.

 1. De bestuurder informeert zich grondig alvorens een mandaat te aanvaarden.
 2. De bestuurder is zich bewust van het belang van zijn of haar taken tijdens de uitoefening van zijn of haar mandaat.
 3. De bestuurder kent en respecteert het wettelijk kader, de governance codes, statuten, charters en interne reglementen van zijn of haar organisatie.
 4. De bestuurder gedraagt zich integer, eerlijk en verantwoordelijk.
 5. De bestuurder handelt steeds in het belang van de organisatie vanuit een langetermijnvisie. In dit kader wordt een inclusieve aanpak gepromoot die de legitieme belangen en verwachtingen van de aandeelhouders en andere belanghebbenden met elkaar in evenwicht brengt.
 6. De bestuurder streeft voortdurend naar een onafhankelijke opstelling.
 7. De bestuurder maakt deel uit van een collegiaal orgaan en levert een constructieve bijdrage tot een op consensus gebaseerde besluitvorming.
 8. De bestuurder is zich bewust van het belang van een goede en respectvolle samenwerking met het topmanagement. 
 9. De bestuurder zorgt ervoor dat hij/zij correct, tijdig en volledig geïnformeerd is.
 10. De bestuurder gaat in alle omstandigheden discreet om met vertrouwelijke informatie.
 11. De bestuurder onderhoudt en ontwikkelt op regelmatige basis zijn of haar expertise.
 12. De bestuurder erkent het belang van een evaluatie van de raad van bestuur en het eigen functioneren.

Contact - tools

Contact - tools

contacteer ons

Vragen?

We helpen u graag verder.

Contacteer ons

Qfor

Qfor

Qfor

Qfor kwaliteitslabel

Alle GUBERNA opleidingen, events en services hebben het Qfor kwaliteitslabel behaald. 

Meer weten?