De vraag naar advies over directie- en bestuurdersvergoedingen blijft groot. Hoe kan men doeltreffende langetermijnbeslissingen nemen over executive pay? Hoe kan men duidelijke procedures creëren en belangenconflicten vermijden?
Wat zijn de best practices en recentste marktinzichten?

In deze toolkit willen GUBERNA en Hudson een duidelijk kader schetsen voor organisaties die een remuneratiecomité opzetten of de werking ervan willen optimaliseren. Daarnaast biedt de toolkit inzicht in de hefbomen voor het realiseren van een strategisch en duurzaam loonbeleid. Deze toolkit is het resultaat van het Research Partnership tussen GUBERNA en Hudson rond het thema “Governance & remuneration”.

Dit partnership groeide op basis van een hechte samenwerking en de wil om de sterktes van beide organisaties te combineren: enerzijds de ervaring van GUBERNA op het gebied van deugdelijk bestuur en anderzijds de expertise van Hudson op het gebied van loonbeleid en benchmarking voor directieleden. Beide elementen vormen de kern van een goed werkend remuneratiecomité, waardoor het thema voor deze publicatie een logische keuze vormde.

We wensen u veel leesplezier.

log in

log in

Deze informatie is exclusief voor leden. Gelieve in te loggen. 

Member Login