GUBERNA Coaching Sessions

GUBERNA Coaching sessions

Wil u het bestuur in uw kmo verder professionaliseren maar weet u niet exact hoe u dit het best aanpakt?
Heeft u nood aan extern advies maar bent niet zeker of uw kmo klaar is voor een adviesraad of een raad van bestuur met externen?
Of bent u reeds overtuigd van de toegevoegde waarde van een raad met externen maar weet u niet welke profielen u nodig heeft en hoe u dit best aanpakt?

Ondanks het brede aanbod aan literatuur rond goed bestuur bestaat er geen precieze handleiding die voor elke kmo toepasbaar is. We merken dan ook dat kmo’s nood hebben aan pragmatisch advies en praktische tools om het best geschikte bestuursmodel te bepalen en in te voeren.

Met dit doel hebben we de Coaching Sessions ontwikkeld. Via de unieke combinatie van interactieve workshops met een mentoringtraject van ongeveer zes maanden stellen GUBERNA en DEMINOR Shareholder & Governance Services hun jarenlange expertise ten dienste van uw onderneming en helpen ze u om uw bestuur verder op punt te stellen en te professionaliseren.

Methodologie

Dit coaching traject verloopt in 3 fasen.

 1. We starten met twee opleidingsnamiddagen die lopen van 16.00 tot 20.00 uur. Tijdens deze sessies krijgt u alle sleutels in handen voor een professioneel bestuur dat afgestemd is op u en uw kmo. Zolang de sanitaire maatregelen dit opleggen verlopen deze sessies virtueel. We leggen extra focus op maatwerk zodat u de vooropgestelde doelstellingen en verwachtingen kan behalen. Daarom beperken we eveneens het aantal deelnemers.
   
 2. Vervolgens start de implementatieperiode van ongeveer 6 maanden. Tijdens deze periode wordt u begeleid door een mentor uit de GUBERNA Pool of Talent.
   
 3. We sluiten dit traject feestelijk af met een gezamenlijk event met alle deelnemers van de Coaching Sessions 2021.

Programma van de 2 opleidingsnamiddagen

Sessie 1: Uw bestuur vandaag

De bouwstenen van goed bestuur - workshop begeleid door een expert van GUBERNA die de volgende vragen behandelt:

 • Wat zijn de essentiële bouwstenen van goed bestuur?
 • Wat is het verschil tussen een raad van advies en een raad van bestuur?
 • Hoe kan goed bestuur bijdragen tot een veerkrachtigere organisatie?
 • Wat zijn de keuzemogelijkheden?

We nemen samen met u de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van elk van de bestuursorganen en hun onderlinge interactie onder de loep.

Een ondernemer die reeds een governance traject heeft afgelegd deelt vervolgens zijn ervaring en praktische tips rond de volgende onderwerpen:

 • Waarmee moet u zeker rekening houden bij het samenstellen van uw raad?
 • Hoe kan u uw raad optimaal laten functioneren?
 • Betekent een raad met externen dat u een “stukje controle” afstaat of laat het u net toe om meer controle te hebben op het reilen en zeilen van uw organisatie? 

Via deze praktijkgetuigenis kan u al uw verwachtingen en vragen aftoetsen. 

Governance Mapping – workshop begeleid door een expert van DEMINOR Shareholder & Governance Services

Samen brengen we de belangrijkste kenmerken van het bestuur van uw organisatie in kaart. We reflecteren over de gewenste omvang en samenstelling van uw toekomstige raad op basis van uw strategische uitdagingen en bepalen de te verwachten agenda van de eerste vergaderingen van uw toekomstige adviesraad of raad van bestuur.

Na afloop van sessie 1 krijgt u toegang tot de GUBERNA GMS-tool (Governance Maturity Scan) die u een duidelijk overzicht biedt op waar u staat in de professionalisering van uw bestuur. De GUBERNA GMS geeft aan over welke punten u nog moet verder reflecteren.      

Sessie 2: uw bestuur van morgen

Resultaten GUBERNA GMS tool- workshop begeleid door de experten van GUBERNA en DEMINOR Shareholder & Governance Services

We analyseren individueel en in groep de resultaten van de GUBERNA GMS-tool en bepalen op basis hiervan wat u wil bereiken met uw toekomstige raad.

 • Welke profielen moeten aanwezig zijn?
 • Hoeveel externen wil u betrekken?
 • Hoe frequent gaat uw raad van bestuur/advies vergaderen?
 • Zijn de strategische aandachtspunten voor de toekomstige raad voldoende duidelijk bepaald?
 • Bent u er klaar voor om de stap te zetten?

Een ondernemer die reeds een governance traject heeft afgelegd, deelt zijn ervaring en praktische tips met u.

De samenstelling van uw toekomstige raad – workshop begeleid door de experten van GUBERNA en van DEMINOR Shareholder & Governance Services

We stellen samen de vacatures op voor uw toekomstige bestuurders/adviseurs op basis van de eerdere reflecties, en inventariseren welke hard skills (en soft-skills) uw raad nodig heeft om uw onderneming verder te laten groeien en als klankbord te dienen voor de door u bepaalde strategische uitdagingen.

Wat heeft u verworven aan het einde van deze twee interactieve sessies?

 • U heeft een diepgaand inzicht in uw huidige governance en strategische uitdagingen
 • U weet hoe de samenstelling van uw toekomstige raad eruit moet zien
 • U beschikt over vacature(s) voor uw toekomstige bestuurder(s)/adviseur(s )
 • U heeft toegang tot het GUBERNA-netwerk voor de verspreiding van uw vacature(s)

Voor bijkomende consulting services kan u uiteraard ook terecht bij de specialisten van onze partner DEMINOR Shareholder & Governance Services

Doelgroep

Ondernemers, bedrijfsleiders en bestuurders van kmo’s.
We beperken het aantal deelnemers om een optimale ervaringsuitwisseling in een vertrouwelijke sfeer te garanderen.

Praktische informatie

Locaties

De coaching sessies worden georganiseerd in de volgende regio’s:

 • Oost-Vlaanderen
 • West-Vlaanderen
 • Waals Brabant
 • Hainaut

De twee eerste coaching sessions worden volledig digitaal georganiseerd (van 16.00u tot 20.00u) terwijl het mentoringtraject (6 maanden) evenals het afsluitevent zowel fysiek, digitaal als hybride kunnen verlopen, afhankelijk van de geldende sanitaire maatregelen. Hiervoor zullen state-of-the-art technologische middelen ingeschakeld worden om de nodige interactie en gepersonaliseerde aanpak te verzekeren

Vanaf september 2021 zullen we nieuwe regio's bekendmaken

Data

De 2 sessies per regio vinden plaats op de volgende data:

 • Oost-Vlaanderen (NL)
  • Module 1 - 12/05/2021
  • Module 2 - 25/05/2021
 • West-Vlaanderen (NL)
  • Module 1 - 20/05/21
  • Module 2 - 8/06/2021
 • Waals Brabant (FR)
  • Module 1 - 3/06/2021
  • Module 2 - 15/06/2021
 • Hainaut (FR)
  • Module 1 - 22/06/2021
  • Module 2 - 30/06/2021

Prijs

KMO’s t.e.m. 50 werknemers:

€2.000, inclusief toegang tot de GUBERNA GMS-tool en 50% korting op het GUBERNA KMO Discover lidmaatschap.

KMO’s met 51 tot 250 werknemers:

€3.000, inclusief toegang tot de GUBERNA GMS-tool en 50% korting op een GUBERNA KMO Advance lidmaatschap.

GUBERNA KMO-Leden:

 • KMO Discover lidmaatschap: €1.000, inclusief toegang tot de GUBERNA GMS-tool
 • KMO Advance lidmaatschap: €1.500, inclusief toegang tot de GUBERNA GMS-tool

Meer informatie? Wij staan u graag te woord!

Catherine Delanghe

Catherine Delanghe
SME Advisor
catherine.delanghe@guberna.be
Tel .32 471 87 64 97

Inschrijvingsformulier GUBERNA Coaching Sessies

Vul onderstaande informatie in om in te schrijven voor de Coaching Sessies
Maak een selectie Maak een selectie
Module 1: 12 mei & Module 2: 25 mei
Module 1: 20 mei & Module 2: 8 juni
Module 1: 3 juni & Module 2: 15 juni
Module 1: 22 juni & Module 2: 30 juni

Facturatiegegevens

In samenwerking met

Deminor

KMO-portefeuille

Wist u trouwens dat u voor onze opleidingen gebruik kan maken van de KMO-portefeuille.
Ons registratienummer is DV.O109497.

KMO portefeuille