Type
  • Report
Organisation type
  • SME
Datum

Dit onderzoek kadert in een samenwerkingsverband tussen GUBERNA en het VBO en fungeert als een update van het onderzoek naar de corporate governance praktijk uit 1997-1998. Dit onderzoek heeft als doel de evolutie op het vlak van corporate governance in kaart te brengen.

Daarnaast willen wij, uit de vergelijking van bestaande structuren en uit de analyse van de meest performante systemen, een beter inzicht krijgen in de diverse bestuursmodellen. Deze inzichten moeten bijdragen tot het ontwikkelen van specifieke corporate governance instrumenten aangepast aan de aard van de onderneming.

Het onderzoek omvatte een uitgebreide schriftelijke vragenlijst opgebouwd rond twee grote delen: (I) bestuursstructuren en –processen en (II) het aandeelhouderschap. 260 niet-beursgenoteerde ondernemingen namen deel aan het onderzoek.
De resultaten van dit onderzoek werden op 21 oktober 2005 aan het publiek voorgesteld.

Vragen?

We helpen u graag verder.

Contacteer ons