Listedcompanies

Centre Listed Companies

GUBERNA heeft sinds haar ontstaan veel aandacht geschonken aan corporate governance bij beursgenoteerde ondernemingen. Samen met onze partners streeft GUBERNA ernaar om de relevante nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van corporate governance & vennootschapsrecht in kaart te brengen. Daarnaast verrichten we regelmatig onderzoek en organiseren we verschillende activiteiten voor beursgenoteerde ondernemingen. Bovendien is GUBERNA lid van de Belgische Commissie Corporate Governance, en van ecoDa (European Confederation of Directors' Associations), wat ons een unieke positie verleent. Lees meer over GUBERNA Internationaal. Hierdoor houdt GUBERNA de vinger aan de pols van alle relevante Belgische en Europese corporate governance ontwikkelingen. Via deze weg laat GUBERNA ook de stem van haar leden gelden, zowel in België als in Europa.

Naar publicaties

 

Listedcompanies

Waarvoor kan u bij ons terecht?

GUBERNA organiseert allerlei activiteiten voor beursgenoteerde ondernemingen. Zowel via werkgroepen, rondetafels en andere events worden verschillende thema’s uitgediept om te kunnen debatteren met de beursgenoteerde ondernemingen. Sinds een aantal jaren wordt in het najaar de jaarlijkse Dag voor de beursgenoteerde ondernemingen georganiseerd waarbij wordt ingezoomd op een aantal innovaties en nieuwe uitdagingen voor beursgenoteerde ondernemingen; niet alleen vanuit juridisch oogpunt, maar ook breder economisch, sociaal, etc. Daarnaast heeft GUBERNA recent exclusief voor leden van auditcomités een initiatief opgericht. Het Audit Committee Forum is opgevat als een platform voor de uitwisseling van ervaringen met betrekking tot kwesties die verband houden met het Auditcomité. De focus ligt op de implementatie van best practices en de uitwisseling van concrete tips en trics om het bewustzijn en het vermogen om effectieve auditcomité processen te implementeren te vergroten.

Tot slot heeft dit centre of expertise de voorbije jaren een uitgebreide expertise ontwikkeld die het mogelijk maakt om evaluaties van de raad van bestuur van beursgenoteerde ondernemingen te begeleiden, opleidingen op maat te organiseren en specifieke verzoeken te beantwoorden.

Onze doelstellingen voor 2022

De partners van het Centrum Listed Companies

Vragen of een offerte op maat? Contacteer ons! 

Research and Development

GUBERNA doet regelmatig onderzoek naar de governance praktijk bij de beursgenoteerde ondernemingen. In eerste instantie onderzoekt ze dit aan de hand van publiek beschikbare informatie (formele naleving). Dit neemt niet weg dat er eveneens aandacht is voor de meer kwalitatieve corporate governance praktijken bij beursgenoteerde ondernemingen in België. Referentiepublicaties betreffen het tweejaarlijks monitoringonderzoek over de Belgische Corporate Governance Code en een update van de remuneratiepraktijken bij Belgische beursgenoteerde ondernemingen.

Uiteraard worden ook de internationale studies op het vlak van corporate governance op de voet gevolgd waardoor we vertrouwd blijven met wat er in en buiten onze buurlanden beweegt op dit vlak. GUBERNA blijft niet aan de zijlijn staan en voedt vanuit haar opgebouwde ervaring en kennis de nationale en internationale debatten en discussies.

Publicaties voor beursgenoteerde ondernemingen