SMEgovernance

Centre SME Governance

Ondernemerschap en goed bestuur: een krachtige combinatie voor een duurzame toekomst

Het Centrum kmo Governance wil bewustzijn creëren rond goed bestuur als een sterke stimulans voor duurzame groei en ondernemerschap in Belgische kmo’s. Dit centrum begeleidt kmo’s in hun governance-traject, rekening houdend met de specifieke uitdagingen in elke fase van hun groei. Goed bestuur is immers cruciaal voor elke onderneming, ook de uwe. We geloven dat elke kmo uniek is en dus ook haar governance uitdagingen. GUBERNA wil daarom ondernemers ondersteunen bij de uitvoering van een pragmatisch, flexibel en efficiënt governance beleid dat is afgestemd op ieders specifieke behoeften.

Naar publicaties

sme

Via het kmo-centrum beoogt GUBERNA de structuur en werking van raden van bestuur en advies te optimaliseren. Een sterke raad, of het nu van bestuur of advies is, weerspiegelt zich immers in een sterke onderneming. GUBERNA wil ook meer algemeen de bouwstenen van goed bestuur in de Belgische kmo-wereld versterken, zijnde:

  • professionele en objectieve besluitvorming
  • transparantie
  • definiëring en delegatie van bevoegdheden
  • checks & balances

Dit alles met het oog op duurzame waardecreatie.

Als kennisinstituut trachten we de bovenstaande objectieven te verwezenlijken door diepgaand onderzoek te verrichten naar de verschillende aspecten van goed bestuur in kmo’s. De governance thema’s en uitdagingen die uit dit onderzoek naar voren komen worden omgezet in pragmatisch advies, praktische tools en inspirerende evenementen & opleidingen. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met onze partners en hun sterke know-how. Hierbij staat “content inspires network, network inspires content” steeds voorop. Good governance is zeker geen éénrichtingsverkeer.

Waarvoor kan u bij ons terecht?

Met het kmo lidmaatschap willen we een governance netwerk creëren: een vertrouwde omgeving waarin niet alleen wij advies verlenen maar waarin vooral ervaringsuitwisseling tussen peers centraal staat.  Goed bestuur vormgeven is immers geen sinecure, het is een proces van vallen en opstaan. Gelukkig kunnen met de juiste ondersteuning veel blessures vermeden worden.

Een kleine greep uit het aanbod dat GUBERNA voor kmo’s heeft samengesteld ter ondersteuning van hun governance journey:

Onze doelstellingen voor 2021

Onze partners

Publicaties voor KMO’s

KMO-portefeuille

Wist u trouwens dat u voor onze opleidingen gebruik kan maken van de KMO-portefeuille.
Ons registratienummer is DV.O109497.

KMO portefeuille