Waarvoor kan u bij ons terecht?

GUBERNA organiseert allerlei activiteiten voor beursgenoteerde ondernemingen. Zowel via werkgroepen, rondetafels en andere events worden verschillende thema’s uitgediept om te kunnen debatteren met de beursgenoteerde ondernemingen. Sinds een aantal jaren wordt in het najaar de jaarlijkse Dag voor de beursgenoteerde ondernemingen georganiseerd waarbij wordt ingezoomd op een aantal innovaties en nieuwe uitdagingen voor beursgenoteerde ondernemingen; niet alleen vanuit juridisch oogpunt, maar ook breder economisch, sociaal, etc. Daarnaast heeft GUBERNA recent exclusief voor leden van auditcomités een initiatief opgericht. Het Audit Committee Forum is opgevat als een platform voor de uitwisseling van ervaringen met betrekking tot kwesties die verband houden met het Auditcomité. De focus ligt op de implementatie van best practices en de uitwisseling van concrete tips en trics om het bewustzijn en het vermogen om effectieve auditcomité processen te implementeren te vergroten.

Tot slot heeft dit centre of expertise de voorbije jaren een uitgebreide expertise ontwikkeld die het mogelijk maakt om evaluaties van de raad van bestuur van beursgenoteerde ondernemingen te begeleiden, opleidingen op maat te organiseren en specifieke verzoeken te beantwoorden.

  • EY
  • VBO FEB
  • Allen & Overy

As a newly public company, the board of Biotalys wanted to establish a baseline for its evaluation of governance. We chose to work with Guberna. The project was very well managed and extremely helpful for the board in assessing strengths and weaknesses and setting a course for future development of its governance. We were very pleased with the outcome.

Dr. Simon E. Moroney - Chair, Biotalys

Vragen of een offerte op maat? Contacteer ons!

Contacteer ons

Research and Development

GUBERNA doet regelmatig onderzoek naar de governance praktijk bij de beursgenoteerde ondernemingen. In eerste instantie onderzoekt ze dit aan de hand van publiek beschikbare informatie (formele naleving). Dit neemt niet weg dat er eveneens aandacht is voor de meer kwalitatieve corporate governance praktijken bij beursgenoteerde ondernemingen in België. Referentiepublicaties betreffen het tweejaarlijks monitoringonderzoek over de Belgische Corporate Governance Code en een update van de remuneratiepraktijken bij Belgische beursgenoteerde ondernemingen.

Uiteraard worden ook de internationale studies op het vlak van corporate governance op de voet gevolgd waardoor we vertrouwd blijven met wat er in en buiten onze buurlanden beweegt op dit vlak. GUBERNA blijft niet aan de zijlijn staan en voedt vanuit haar opgebouwde ervaring en kennis de nationale en internationale debatten en discussies.

Publicaties voor beursgenoteerde ondernemingen

Onderzoek naar de naleving van de Belgische Corporate Governance Code 2009 bij de BEL 20 ondernemingen

GUBERNA, in samenwerking met het VBO, voert regelmatig een onderzoek naar de formele naleving van de belangrijkste corporate governance aanbevelingen uit de Belgische Corporate Governance Code. Hiertoe worden alle beursgenoteerde ondernemingen onderzocht en dit aan de hand van publiek beschikbare informatie. 

Lees meer

Naleving van de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische beursgenoteerde ondernemingen

GUBERNA, in samenwerking met het VBO, voert regelmatig een onderzoek naar de formele naleving van de belangrijkste corporate governance aanbevelingen uit de Belgische Corporate Governance Code. Hiertoe worden alle beursgenoteerde ondernemingen onderzocht en dit aan de hand van publiek beschikbare informatie.

Lees meer

Corporate Governance in België 1997 - 1998

GUBERNA onderzoekt met vaste intervallen de corporate governance praktijk in Belgische bedrijven. Zowel de grote, middelgrote als kleine beursgenoteerde en besloten ondernemingen worden daarbij bestudeerd, met ook bijzondere aandacht voor familiebedrijven en buitenlandse filialen. Dit onderzoek wordt in verschillende fasen uitgevoerd en gaat zeer breed. In de bevraging worden alle organen van het corporate governance drieluik betrokken: de raad van bestuur, het management en de aandeelhouders.

Lees meer