Type
  • Report
Themes
  • Codes & Regulations
Organisation type
  • SME
Datum

Deze studie geeft een overzicht van de verschillende toezichts- en handhavingsmechanismen in de lidstaten van de Europese Unie met betrekking tot de regels voor corporate governance die zijn vastgelegd in corporate governance codes. Er wordt beoordeeld in hoeverre ondernemingen de bepalingen van de codes voor corporate governance naleven en er wordt gekeken naar de beschikbaarheid en kwaliteit van verklaringen voor afwijkingen van deze codes bij een steekproef van 270 beursgenoteerde ondernemingen uit 18 lidstaten. In het kader van deze studie zijn twee onderzoeken uitgevoerd. Zij waren gericht op de evaluatie van de perceptie van corporate governance codes door enerzijds bestuursinstellingen en bedrijfsorganisaties en anderzijds EU-aandeelhouders. Op basis hiervan wordt in de studie de doeltreffendheid van de verschillende toezicht- en handhavingssystemen geƫvalueerd en worden suggesties gedaan om de doeltreffendheid ervan te verbeteren.