specific education

Het Auditcomité

Het Auditcomité: bewaker van duurzame waardecreatie

Auditcomités staan vandaag voor grote uitdagingen!

In een snel evoluerend landschap zijn auditcomités onderworpen aan complexere regelgeving en loeren nieuwe risico’s om de hoek. De verwachtingen en verantwoordelijkheden nemen alsmaar toe. Kortom, auditcomités zijn een onmisbare schakel voor een effectief toezicht op de organisatie.

 • Welke taken dient het auditcomité te vervullen?
 • Welke onderwerpen dienen concreet aan bod te komen?
 • Hoe interageert het auditcomité met het management, de raad van bestuur, interne en externe auditors? Wat zijn de trends in het functioneren van een auditcomité?

Deze opleiding biedt u de noodzakelijke inzichten en reikt praktische “tips en tricks” aan om de werking van uw auditcomité te optimaliseren.
Door uw kennis in deze gespecialiseerde materie uit te diepen, kan u als bestuurder waardecreatie op duurzame wijze helpen bestendigen.

Thema's

Dag 1 - Positionering van het auditcomité in het audit landschap

 • Het wettelijk kader, internationale ‘best practices’ en de huidige evoluties.
 • Samenstelling, werking en rol van het auditcomité.
 • Interactie met andere actoren in het controlegebeuren.

Dag 2 - Kerntaken t.a.v. risicobeheer, interne controle en interne audit

 • Toelichting bij de diverse (internationale) raamwerken.
 • (Nieuwe) financiële – en niet-financiële risico’s.
 • Specifieke verantwoordelijkheden van het auditcomité t.a.v. risicobeheer, interne controle en interne audit.
 • Implementatie in de praktijk. 

Dag 3 - Knipperlichten in de financiële rapportering

 • Belgian GAAP: definities en interpretatie van de belangrijkste boekhoudnormen.
 • Interactieve werkgroepen: ontcijferen van de financiële rapportering a.d.h.v. diverse praktijkvoorbeelden.

Extra module (in English)

Navigeren door de hedendaagse IFRS-normen.

Methodologie

Deze opleiding vertrekt vanuit de praktijk. Aan de hand van concrete voorbeelden, probleemstellingen en handige ‘tools’, behandelen experten de onderwerpen. Dit wordt vervolgens aangevuld met getuigenissen van leden van raden van bestuur en/of auditcomités.

Doelpubliek

 • (kandidaat) bestuurders/leden auditcomité
 • secretarissen-generaal
 • executive management (CFO, CRO, interne auditor)
 • bedrijfsrevisoren

Uw investering

Cyclus van drie halve dagen

Leden van GUBERNA en IBR

€ 770 (excl. BTW)

Niet-leden

€ 1.100 (excl. BTW)

Extra module IFRS

Leden van GUBERNA en IBR

€ 260 (excl. BTW)

Niet-Leden

€ 370 (excl. BTW)

Interesse om deze opleiding te volgen?

Deze opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met

IBR/IRE

KMO-portefeuille

Wist u trouwens dat u voor onze opleidingen gebruik kan maken van de KMO-portefeuille.
Ons registratienummer is DV.O109497.

KMO portefeuille

Qfor kwaliteitslabel

Alle GUBERNA opleidingen, events en services hebben het Qfor kwaliteitslabel behaald. 

Meer weten?

Qfor