medial equipment for belgium

Medical Equipment for Belgium

 

"De COVID19 crisis treft ons allemaal, in ons hart, in onze families, in onze ondernemingen en ons land. Onze gezondheidszorg én onze economie staan voor enorme uitdagingen."

Onze vaststelling

Langs verschillende kanalen horen we dat er enorme noden zijn in de medische sector op het vlak van medisch materiaal.

Om u een idee te geven: het Brusselse ziekenhuisnetwerk CHIREC (https://chirec.be/nl/) gebruikt op dit moment 1.700 maskers, 1.800 beschermende bloezen en 25.000 handschoenen per dag – alleen al voor de COVID19 patienten. Als we dit extrapoleren naar het volledige grondgebied komen we aan een noodzaka van miljoenen maskers, schorten en handschoenen die we dagelijks nodig hebben.En dit alles zonder rekening te houden met alle mensen die zich dagelijks inzetten om voor de anderen te zorgen; artsen, verplegers, medewerkers uit de zorgsector, en bij uitbreiding iedereen die zich tot het uiterste inzet om het land draaiend te houden.

De Task Force onder leiding van Minister De Backer doet haar uiterste best om de noden te lenigen in deze tijden. Toch stellen wij vast dat, - ondanks de efficiëntie van dit federale team - , de structuur van onze instellingen en de administratieve vereisten de overheid niet toelaten om op de meest snelle en flexible manier te reageren.

Op dit moment kopen de Verenigde Staten en landen uit het Midden Oosten alle mogelijk medisch materiaal dat ze kunnen vinden op de Chinese markt. Er zijn bevestigde berichten dat aankopers met letterlijk “valiezen vol cash” staan aan te schuiven aan de fabrieken, en dat hun cargovliegtuigen letterlijk in de file staan waardoor de prijzen razendsnel stijgen.
Het is daarom van cruciaal belang dat wij ons verenigen om het land en onze mensen te helpen deze gezondheidscrisis door te komen. Wij, privé personen, familieondernemingen en andere bedrijven, willen met de nodige flexibiltieit - eigen aan de privé-sector – onze bijdrage leveren in coördinatie met de overheid.

Onze absolute focus ligt op de levering van FFP2 maskers die zo noodzakelijk zijn voor onze zorgverleners.

Wie zijn wij?

Wij, “Medical Equipment for Belgium”, zijn een groep vrijwilligers uit de ondernemerswereld met verschillende achtergronden die op deze manier een bijdrage willen leveren.

Ons actieplan

Flexibilteit, snelheid en korte beslissingslijnen zijn onze sterke troeven. We hebben het initiatief genomen om een fundraising op te zetten om medisch materiaal rechtstreeks en zo snel mogelijk aan te kopen.

Onze actiepunten zijn de volgende:

  • Het ophalen van privé kapitaal via leningen én/of giften voor de aankoop van medisch materieel (via fondsen bij de Koning-BoudewijnStichting)
  • Het bestellen van materiaal en het cash betalen van verschillende betrouwbare leveranciers
  • In de mate van het mogelijke, alle noodzakelijke garanties proberen verkrijgen ivm de conformiteit en de kwaliteit van de producten. We werken hiervoor samen met experten samen
  • Het organiseren van de transporten naar België
  • Het doorverkopen van dit materiaal aan aankoopprijs, voorgefinancieerd door uw leningen aan de Belgische overheid. Na de kwaliteitscontrole door de overheid, gebeurt de terugbetaling van uw lening binnen de 6 maanden.
  • De verdeling van het aangekochte materiaal zal door de overheid gebeuren.

Partners

Om dit alles mogelijk te maken, en in het bijzonder de aankoop van het materiaal, werken we samen met een professionele organisatie “Seek and Care” uit Nijvel. Zij zijn er tot op heden in geslaagd om honderdduizenden maskers in België te laten leveren. Wij dekken enkel hun kosten en zij zullen op deze operatie geen winst maken!

Wij kunnen ook rekenen op het team van François de Borchgrave en Charles-Antoine Janssen, via KOIS – een sociaal impact fonds om ons pro bono te helpen om de nodige en veilige betalingen te doen.

Hoe kan u ons helpen?

U kan ons onmiddellijk en snel helpen door een gift te doen, ofwel een lening zonder interest op maximum 6 maanden te garanderen. De overschrijving gebeurt op een rekening van de Koning BoudewijnStichting.

Hoe gaat dit werken en evolueren?

Twee opties liggen op tafel

- Als u een lening wil onderschrijven als persoon, familie of bedrijf; doe een storting op rekening “BE10 0000 0000 0404” van de Koning Boudewijnstichting met gestructureerde opdracht “***125/0027/00230***” of met vermelding ” L50027 Medical Equipment for Belgium - Lening”.
- Als u een gift wil doen als persoon, familie of bedrijf; doe een storting op rekening “BE10 0000 0000 0404” van de Koning Boudewijnstichting met gestructureerde opdracht “***125/0027/00129***.” of met vermelding ” L50027.001 Medical Equipment for Belgium - Gift”. Deze giften zijn fiscaal aftrekbaar.

Op dit ogenblik proberen wij 10 miljoen Euro op te halen op zeer korte termijn om miljoenen maskers en/of ander medisch materiaal aan te kopen.

Wij zijn er klaar voor en “time is of the essence”.

Met de “Giften”wordt rechstreeks materiaal aangekocht voor de ziekenhuizen.


De « Leningen » dienen als een prefinanciering ten aanzien van de Belgische staat die de lening terugbetaalt binnen zes maanden zonder interest. Het risico bestaat erin dat de geleverde maskers niet conform zouden zijn aan de Europese geldende standaarden. In dat geval betaalt de Staat de lening niet terug maar blijven wij wel eigenaar van de eigenaar en kunnen we ze rechstreeks doorverkopen zonder hierop winst te maken.

Omwille van administrative redenen moeten de leningen minstens 100.000€ bedragen. Voor wat betreft de Giften is natuurlijk elk bedrag meer dan welkom.

Zoals vermeld loopt deze actie in nauw nauw overleg met de Belgische overheid en in het bijzonder het kabinet van Minister Philippe De Backer:

Minister Philippe De Backer moedigt dit privé-initiatief aan:

De Belgische overheid engageert zich om dit materiaal aangeleverd door taskforce “Medical Equipment for Belgium” aan aankoopprijs aan te kopen, op voorwaarde dat het voldoet aan de hoeveelheden, prijs, kwaliteitsnormen en leveringstermijnen die de federale task force nastreeft en die op voorhand zijn gecommuniceerd

– P. De Backer, 2 april 2020.

Pierre Collard, stichter van “Seek and Care” :

Ik heb 7 jaar met de CHIREC ziekenhuizen groep gewerkt alvorens ik onze onderneming heb opgestart, die rechtstreeks aankopers en verkopers van medisch materiaal in contact brengt. Op dit moment is de druk op de markt zo hoog dat niemand nog alleen kan handelen. We hebben nood aan een strategie om voldoende stocks aan te leggen en duurzame relaties met producenten uit te bouwen.

Download de volledige brief hier in FR & NL