GUBERNA logo

Onafhankelijke bestuurder in de publieke sector, wat betekent dit?

Sinds lang wordt de aanwezigheid van onafhankelijke bestuurders in raden van bestuur van privéondernemingen als een toegevoegde waarde gezien. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er duidelijke aanbevelingen bestaan om een minimumaantal onafhankelijke bestuurders op te nemen in de raad van bestuur van niet-beursgenoteerde (Code Buysse III) en beursgenoteerde ondernemingen (Code 2020). In de publieke sector stond men altijd meer weigerachtig tegenover de aanwezigheid van onafhankelijke bestuurders. Dit kan verklaard worden door verschillende redenen. Een belangrijke reden is zonder twijfel dat de notie van onafhankelijkheid zeer relatief is in een publieke context. Het is ook een feit dat een simpele copy/paste van de wettelijke definitie van onafhankelijkheid niet pertinent is in deze context. Bovendien roept het benoemen van onafhankelijke bestuurders in de publieke sector een aantal bezorgdheden op, zowel in het geval van representatieve bestuurders - die dan vrezen als niet-onafhankelijk gepercipieerd te worden- als in het geval van voorstanders van goed bestuur, die vrezen dat dit enkel zal leiden tot het aanstellen van verdoken politieke bestuurders.

GUBERNA blijft er echter van overtuigd dat onafhankelijke bestuurders een onmiskenbare waarde kunnen toevoegen aan de raden van bestuur van publieke organisaties. Ook alle nationale en internationale governance aanbevelingen benadrukken dit belang. De uitdaging bestaat er echter in om het concept ‘onafhankelijke bestuurder’ in de publieke context correct te definiëren. Om dit te doen, heeft GUBERNA het initiatief genomen om een ​​groep experts uit de publieke sector bijeen te brengen om na te denken over de beste manier om een ​​dergelijke definitie te ontwikkelen.

Tijdens de eerste bijeenkomst bleek al snel dat het ontwikkelen van een strikte definitie, waarbij enkel de huidige juridische criteria worden hernomen, waarschijnlijk niet de beste aanpak is. De onafhankelijkheid van een bestuurder in de publieke sector kan namelijk niet alleen kan worden gemeten aan de hand van vooraf gedefinieerde criteria. Andere parameters zullen een meer belangrijke impact hebben. Het gaat hier bijvoorbeeld om het selectieproces van onafhankelijke bestuurders, hun deskundigheid en ervaring, hun onafhankelijkheid van geest, of de regelmatige evaluatie van het functioneren van de Raad van Bestuur (inclusief de onafhankelijkheid). Tot slot werd er in de discussie ook benadrukt dat het voor elke bestuurder - inclusief de representatieve bestuurders - essentieel is om het belang van professionaliteit en effectiviteit te onderstrepen, inclusief de noodzaak van onafhankelijkheid van geest.

Naast het ontwikkelen van een definitie met minimumcriteria die moeten worden gerespecteerd, werkt GUBERNA momenteel aan een reflectiekader gewijd aan de toepassing van het concept van onafhankelijke bestuurder in de publieke sector. Het doel van dit reflectiekader is om zowel publieke organisaties als hun aandeelhouders - en zelfs politieke partijen - te helpen om onafhankelijke bestuurders van hoge kwaliteit in de raden van bestuur te benoemen. Uiteraard zal het ook een nuttig document zijn voor elke (kandidaat) onafhankelijke bestuurder in de publieke sector. Dit reflectiekader moet beschikbaar zijn voor het einde van het jaar en u zal uiteraard op de hoogte worden gebracht van de publicatie ervan.

Wilt u voortaan de GUBERNA nieuwsbrief voor Public Governance ontvangen en op de hoogte gehouden worden van interessante activiteiten, opleidingen of webinars? 

Bevestig dan nu uw inschrijving

U kan op elk moment uitschrijven via de link in onze emailings. Voor meer informatie kan u terecht op privacy@guberna.be of kan u onze privacy verklaring raadplegen. 

 

 

Agenda

24 mrt 2020
Brussel
Ledenforum
guberna
24 mrt 2020
Brussels
Event
guberna
02 jul 2020
Brussel
Summer School
guberna
03 jul 2020
Brussel
Summer School
guberna

Onafhankelijke bestuurder in de publieke sector, wat betekent dit?