GUBERNA logo

Privacy - en cookiebeleid en gebruiksvoorwaarden

Deze website is eigendom van GUBERNA, het Instituut voor Bestuurders, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Bergstraat 30- 34, 1000 Brussel, en de administratieve zetel te Reep 1, 9000 Gent, met ondernemingsnummer BE 0457.363.215.

GUBERNA heeft als doelstelling het bevorderen van deugdelijk bestuur in al zijn dimensies en voor alle types bedrijven. Zij doet dit door het sensibiliseren, informeren en opleiden. Om deze doelstelling te realiseren vormt GUBERNA en haar leden (bestuurders, CEOs en topmanagers) een dynamisch platform voor de uitwisseling van ervaringen en de overdracht van kennis inzake governance. 

U vindt hier informatie over het privacybeleid en het beleid inzake cookies dat GUBERNA hanteert, evenals de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op de website van GUBERNA.

Privacybeleid

Dit privacybeleid is bedoeld om u te informeren over de verwerking van persoonlijke gegevens die plaatsvindt via de website van GUBERNA en/of online. Dit privacybeleid moet gelezen worden in samenhang met het Cookiebeleid, dat u hieronder kan vinden.

Dit privacybeleid kan gewijzigd worden. We raden u daarom aan dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen. Deze versie van het privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 5 juni 2018.

GUBERNA verzamelt via haar website persoonlijke gegevens die voor de volgende zaken verwerkt worden:

 • Wij verwerken persoonsgegevens voor het technische en functionele beheer van onze website en om de website gebruiksvriendelijk te maken. Door uw gegevens te gebruiken, kunnen we controleren hoe onze website gebruikt wordt en kunnen we de inhoud en lay-out verbeteren. Deze gegevens stellen ons ook in staat om onze website adequaat te beveiligen.
 • Als u ons een vraag stelt via de telefoon of per e-mail, zullen wij uw persoonlijke gegevens verwerken om die vraag te beantwoorden.
 • Wij verwerken uw persoonlijke gegevens wanneer u op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten door u aan te melden voor de nieuwsbrief. We gebruiken deze informatie ook om u te informeren over onderwerpen die mogelijk interessant voor u zijn.
 • Wij verwerken uw gegevens wanneer u zich inschrijft voor een activiteit (een evenement of opleiding) of wanneer u beslist lid te worden van onze organisatie.
 • In het kader van onze activiteiten versturen we eveneens nieuwsbrieven en uitnodigingen aan onze leden.

De gegevens van de gebruikers van de website, waarover GUBERNA beschikt, worden niet gecommuniceerd aan derden.

GUBERNA neemt redelijke veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging of andere ongeoorloofde verwerking. GUBERNA slaat uw persoonlijke gegevens niet langer op dan nodig is voor de doeleinden waarvoor deze zijn opgeslagen. U heeft het recht om gratis toegang te vragen tot de persoonlijke gegevens die door GUBERNA worden verwerkt, om correctie of verwijdering van uw gegevens aan te vragen of om een beperking van de verwerking aan te vragen.

Wanneer de verwerking van uw persoonlijke gegevens gebaseerd is op uw toestemming, kan u deze op elk moment intrekken. Intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór intrekking.

U kan uw verzoek richten op basis van de bovenstaande rechten naar privacy@guberna.be of per post op het bovenstaande adres.

Cookiebeleid 

Het cookiebeleid is bedoeld om u te informeren over het gebruik van cookies door GUBERNA op deze website. Dit cookiebeleid moet gelezen worden in samenhang met het privacybeleid, dat u hierboven kunt vinden.
Dit cookiebeleid kan gewijzigd worden. We raden u daarom aan dit cookiebeleid regelmatig te raadplegen. Deze versie van het cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 5 juni 2018.

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch informatie via het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw computer of mobiel apparaat opslaat wanneer u onze website gebruikt. Ze zorgen ervoor dat u herkend wordt wanneer u de website opnieuw bezoekt.

Hieronder kan u een lijst terugvinden met de cookies die op de website van GUBERNA gebruikt worden:

 • The '__utma' cookie determines the first visit to the website via a particular browser (2 years after installation).
 • The '__utmb' cookie is used to create and maintain a user session with the website enabled (until you close your browser).
 • The '__utmc' cookie creates a time stamp when a user leaves the enabled (until you close your browser).
 • The '__utmt' cookie does not contain user information but prevents too many requests being made to Google DoubleClick enabled (until you close your browser).
 • The '__utmz' cookie keeps track of which channel the user used to reach the website (such as a direct referral link, a website search, an ad campaign or an e-mail link) (6 months after installation).
 • The ‘_@@History/@@scroll#’ cookie cookie records whether your browser has JavaScript enabled (until you close your browser).
 • The ‘_utm.gif” cookie is set by Google Analytics and logs details about the visitor’s browser and computeru. (until you close your browser).
 • The ‘EfficySession’ cookie is set by Efficy, the CRM tool used to manage the contact database (7 days).

Tenzij u uw browserinstellingen gewijzigd hebt om cookies te weigeren, zal de website cookies gebruiken zodra u de website bezoekt. Door de website van GUBERNA te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat we cookies op uw apparaat opslaan.

U kunt uw cookievoorkeuren op elk moment wijzigen met behulp van uw browserinstellingen. Houd er echter rekening mee dat als u cookies blokkeert, bepaalde delen van de website of bepaalde grafische elementen onbruikbaar, ontoegankelijk of niet/ slecht zichtbaar kunnen zijn.

Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek aan de website van GUBERNA en op alle informatie of het gebruik ervan.

Aanvaarding en wijziging van de gebruiksvoorwaarden
Door de website van GUBERNA te openen en te gebruiken, wordt u geacht deze gebruiksvoorwaarden gelezen en aanvaard te hebben. De website mag alleen gebruikt worden in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.
De inhoud van de gebruiksvoorwaarden kan op elk moment aangepast, gewijzigd of aangevuld worden zonder aankondiging of kennisgeving. We vragen de gebruiker om regelmatig de Gebruiksvoorwaarden te controleren. Deze versie van de gebruiksvoorwaarden is voor het laatst gewijzigd op 5 juni 2018.

Inhoud van de website
De informatie die op of via deze website wordt verstrekt:

 • is uitsluitend van algemene aard, die niet op de omstandigheden van enige persoon of entiteit is gericht;
 • is geen professioneel of rechtskundig advies.

Het gebruik van de informatie op onze website is op eigen risico. Hoewel de inhoud van de website van GUBERNA met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan GUBERNA niet uitsluiten dat bepaalde informatie onvolledig, incorrect of verouderd is. Als u een fout of een probleem op onze website opmerkt, kunt u dit per e-mail meedelen aan privacy@guberna.be.
De inhoud van de website kan op elk moment aangepast, gewijzigd, verwijderd of aangevuld worden zonder aankondiging of kennisgeving.

Hyperlinks
Onze website bevat hyperlinks naar andere websites. GUBERNA heeft geen technische of inhoudelijke controlemogelijkheden over deze websites.
Als u een hyperlink naar onze website op uw eigen website wilt plaatsen, moet u de voorafgaande schriftelijke toestemming van GUBERNA verkregen hebben. Deze toestemming kan met onmiddellijke ingang eenzijdig ingetrokken worden. Het verzoek moet per e-mail verzonden worden naar privacy@guberna.be.

Intellectuele eigendomsrechten
Onze website en de inhoud ervan, inclusief de afbeeldingen, logo's, teksten, lay-out, onderliggende software, etc. worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten van GUBERNA of haar licentiegevers. U mag de website bezoeken en een kopie van een of meer pagina's van onze website afdrukken of downloaden voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. In andere gevallen is het nooit toegestaan om onze website geheel of gedeeltelijk te kopiëren, downloaden, publiceren, gebruiken of reproduceren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van GUBERNA. Een verzoek hiervoor moet per e-mail gestuurd worden naar privacy@guberna.be.

Aansprakelijkheid
GUBERNA is niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie op de website en is ook niet aansprakelijk voor enige schade die direct of indirect zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van onze website of de inhoud ervan. GUBERNA staat niet garant voor de goede werking of constante toegankelijkheid van de website en kan niet aansprakelijk gesteld worden als dit niet het geval is, ongeacht de oorzaak (bijvoorbeeld technische storingen, virussen). GUBERNA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, werking en functionaliteit van websites van derden die mogelijk via onze website toegankelijk zijn.

Contact

Indien u vragen of suggesties heeft over ons privacybeleid, kan u ons contacteren via:

privacy@guberna.be 
Reep 1 – 9000 Gent 
Tel.: 09/210.98.89

Agenda

28 feb 2019
Brussel
Conference
07 mrt 2019
Brussels
Education
26 mrt 2019
Brussel
Ledenforum
guberna
26 mrt 2019
Brussel
Event
guberna
20 jun 2019
Brussels
Alumni Event
guberna
20 jun 2019
Brussels
Alumni Event
guberna

Privacy - en cookiebeleid en gebruiksvoorwaarden