GUBERNA logo

Code goed bestuur van Vlaamse sportfederaties

In juli 216, werd de Code voor goed bestuur in Vlaamse sportfederaties bekendgemaakt –de zogenaamde Code Muyters. De code is het eindresultaat van een onderzoeksopdracht (A. Geeraert en E. Drieskens) en is opgebouwd rond drie dimensies, namelijk transparantie, democratie en degelijke interne controle. Deze dimensies worden in de code verder uitgewerkt in 43 concrete principes en 25 praktische tips. Federaties die werk maken van goed bestuur, worden daar vanaf 1 januari 2017 ook financieel voor beloond. Sportfederaties kunnen extra middelen krijgen op basis van kwaliteitsprincipes, waaronder goed bestuur. Het aandeel van het kwaliteitsprincipe goed bestuur omvat maar liefst 20% van die extra subsidie.

Inhoud

Minister van Sport, Philippe Muyters omschrijft de drie basisdimensies als volgt:

Transparantie: Bij een transparante manier van werken is er toezicht mogelijk op de interne werking van de federatie en wordt er open gecommuniceerd. Dat houdt bijvoorbeeld in dat beslissingen van de raad van bestuur gepubliceerd worden of dat er open gecommuniceerd wordt over de kosten van bestuur.

Democratie: Een organisatie is democratisch als haar leden kunnen deelnemen in beleidsprocessen. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer bestuursleden op een democratische wijze benoemd worden en de algemene vergadering de leden vertegenwoordigt en minimaal een keer per jaar samenkomt. De dimensie democratie omvat bovendien ook het opnemen van sociale verantwoordelijkheid. Voor sportfederaties gaat het bijvoorbeeld om beleid voeren inzake gezond en ethisch sporten, gelijkheid en diversiteit, dopingbestrijding,…

Interne verantwoording en controle: Interne verantwoording en controle stimuleert sterke besluitvorming en zorgt ervoor dat geen enkele bestuurder de absolute controle heeft over beslissingen en dat er duidelijk toegewezen bevoegdheden zijn. Zo kan de raad van bestuur toezicht houden op de directie en de algemene vergadering op de raad van bestuur.”

Download

Code-Muyters_voor sportfederaties.pdf ( PDF 879 Kb)
2016 -
Vlaamse Regering

Agenda

23 jan 2020
Brussels
Member Event
guberna
20 feb 2020
Gent
Conference
24 mrt 2020
Brussels
Event
guberna

Code goed bestuur van Vlaamse sportfederaties