GUBERNA logo

GUBERNA’s visienota 2019 over de Staat als aandeelhouder

GUBERNA heeft een nieuwe visienota ontwikkeld over de Staat als aandeelhouder. Dit initiatief volgt op het Memorandum rond de rol van de Staat als aandeelhouder dat GUBERNA ontwikkelde in het kader van de federale verkiezingen van 2014. Dit memorandum was gebaseerd op een uitgebreide internationale studie van GUBERNA en kreeg veel aandacht in de pers en bij de overheidsinstanties. Veel van de aanbevelingen uit het memorandum zijn opgenomen in het regeerakkoord van de regering Michel.

Inhoud

Nu de legislatuur ten einde loopt, is het tijd om de balans op te maken. GUBERNA heeft onderzocht in hoeverre de bepalingen van het regeerakkoord al dan niet zijn uitgevoerd. Op basis van ons onderzoek, interviews met belangrijke actoren en werkgroepen met onze deskundige leden uit de publieke sector hebben we een samenvattend verslag van de belangrijkste observaties opgesteld. Zoals blijkt uit de visienota, zijn sommige hervormingen uitgevoerd, andere opgestart, en sommige nog niet doorgevoerd.

Naast deze balans willen we ook kijken naar de toekomst en de uitdagingen van de volgende federale regering. Daarom hebben we een nota opgesteld waarin we onze visie uiteenzetten over de 7 governance-uitdagingen betreffende de rol van de Staat als aandeelhouder die volgens ons in de komende jaren behandeld moeten worden.

We juichen de recente vooruitgang op vlak van governance toe en hopen dat de geïnitieerde hervormingen zullen worden voortgezet. GUBERNA, en in het bijzonder het Centrum Public Governance, zullen debatten blijven stimuleren met het oog op een verdere optimalisering van corporate governance in de publieke sector.

Download

Agenda

21 okt 2019
Ghent
Event
23 okt 2019
Hasselt
Interactieve avond
guberna
24 okt 2019
Bruxelles
Soirée échanges d’expériences
guberna
06 nov 2019
Hasselt
Interactieve avond
guberna
26 nov 2019
Antwerp
Symposium
05 dec 2019
Brussel - exacte locatie nog te bevestigen
Event
guberna

GUBERNA’s visienota 2019 over de Staat als aandeelhouder