GUBERNA logo

Handboek voor de bestuurder

Het referentie boek voor de bestuurder!

Inhoud

Volgens de NBB telt België meer dan 85.000 naamloze vennootschappen[1]. Dat zijn dus evenveel raden van bestuur, in totaal goed voor minstens 255.000 bestuurders aangezien de raad van bestuur van een NV (normaal gezien) uit minstens drie bestuurders moet bestaan. Met trots presenteren GUBERNA en KPMG het “Handboek voor de bestuurder”, waarmee ze zich richten tot al die bestuurders van NV's.

Elke bestuurder – man of vrouw, beginner of ervaren rot in het vak – kan in deze gids praktisch advies, duidelijke informatie en inspiratie vinden om zijn bestuurdersmandaat zo professioneel mogelijk uit te oefenen.

Het “Handboek voor de bestuurder” wil het ABC van de goede praktijken inzake deugdelijk bestuur zijn. Door de unieke invalshoek kan dit werk een aanvulling vormen op alle codes en regels, onder meer door de individuele bestuurder in het centrum van het deugdelijk bestuur te plaatsen. De tekst vormt een geheel van praktische gedragslijnen en richtpunten om te antwoorden op vier essentiële vragen: Wat moet ik doen voor ik een mandaat aanvaard? Wat moet ik doen tijdens de uitoefening van het mandaat? Waarom moet ik het mandaat evalueren? Hoe kan ik mijn mandaat als bestuurder goed afsluiten?


[1]Nationale Bank van België, Statistieken betreffende de jaarrekeningen van ondernemingen, de jaarrekeningen van grote verenigingen zonder winstoogmerk en private stichtingen, en de sociale balansen - Verklarende nota voor het boekjaar 2013, blz. 10

Met partner KPMG.

Voor wie?

Het Handboek is in de eerste plaats bedoeld voor niet-uitvoerende bestuurders, bestuurders dus die geen operationele taken uitvoeren in de onderneming. Hoewel het werk in hoofdzaak gericht is op onafhankelijke bestuurders, kunnen ook andere bestuurders voordeel halen uit de gedragsregels die besproken worden in het Handboek, of zich erdoor laten inspireren om de uitoefening van hun mandaat te verbeteren. Tot slot vinden bestuurders in het Handboek ook een heldere uitleg bij alle normen, verwachtingen en vereisten die verbonden zijn aan hun functie.

 

Praktische informatie
Het “Handboek voor de bestuurder” is beschikbaar in één volume dat zowel de Franstalige als de Nederlandstalige versie bevat. 

Het Handboek is gratis voor GUBERNA leden, op vraag aan  kelly.vercauteren@guberna.be.
Niet-leden kunnen het boek aankopen via Intersentia Uitgever (€50): mail@intersentia.be of www.intersentia.be

Vragen? Contacteer ons

Agenda

23 jan 2020
Brussels
Member Event
guberna
20 feb 2020
Gent
Conference
24 mrt 2020
Brussels
Event
guberna

Handboek voor de bestuurder