GUBERNA logo

Koninklijk besluit houdende aanduiding van de na te leven Code inzake deugdelijk bestuur door genoteerde vennootschappen

Inhoud

De Belgische Corporate Governance Code 2009 wordt voortaan als referentiecode opgelegd. Genoteerde ondernemingen worden verplicht deze referentiecode als code in de zin van artikel 96, § 2, 1°, van het Wetboek van Vennootschappen aan te duiden.

Download

Agenda

10 dec 2019
BNP PARIBAS FORTIS Brussels
Alumni Event
guberna
23 jan 2020
Brussels
Member Event
guberna

Koninklijk besluit houdende aanduiding van de na te leven Code inzake deugdelijk bestuur door genoteerde vennootschappen