GUBERNA logo

Naar een nationale en internationale alignering van de keuzevrijheid voor bestuurs- en managementmodellen in de financiële sector

Memorandum voor de partijvoorzitters

Brussel, 17 januari 2020 – GUBERNA, Instituut van Bestuurders, heeft een memorandum bezorgd aan de voorzitters van de politieke partijen met het oog op een regeringsakkoord.

Via dit memorandum pleit GUBERNA voor een aanpassing van de governance bepalingen voor de financiële sector en dit met een dubbel doel voor ogen: (1) een verdere alignering met de nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) bekomen en (2) een ‘level playing field’ ontwikkelen, zowel binnen de financiële sector als ten opzichte van niet-financiële instellingen die in concurrentie (mogen) treden met financiële instellingen (o.a. de GAFA).

GUBERNA stelt voor om:

  1. De huidige beperking op de keuzevrijheid af te schaffen.
  2. De verplichting dat alle/sommige leden van het directiecomité, het top management of uitvoerend comité lid moeten zijn van het toporgaan af te schaffen.
  3. De definitie van onafhankelijk bestuurder aan te passen in lijn met de nieuwe bepalingen in de WVV.
  4. Omwille van de specifieke uitdagingen die de financiële sector stelt, en diens maatschappelijke impact zijn een aantal additionele aanbevelingen op hun plaats. GUBERNA pleit voor een sectorale soft law aanpak die van toepassing is op zowel beursgenoteerde als niet-genoteerde financiële instellingen. Belangrijke elementen hierbij zijn:
  • Onafhankelijke besluitvorming.
  • Voldoende autonomie voor het uitvoerend orgaan.
  • Voldoende autonomie voor het bestuurs-/toezichtsorgaan (vooral indien sprake is van controlerende aandeelhouders).
  • Voldoende aandacht voor de grotere betrokkenheid van de niet-uitvoerende bestuurders bij de werking van de financiële instelling.
  • Een duidelijke profilering van de toezichtsrol van niet-uitvoerende bestuurders in een 1-tier bestuursmodel.
  • Voldoende interactie tussen het niet-uitvoerend en het uitvoerend niveau.

Meer informatie:

 

Vragen? Contacteer ons

Downloads

Agenda

24 mrt 2020
Brussel
Ledenforum
guberna
24 mrt 2020
Brussels
Event
guberna
02 jul 2020
Brussel
Summer School
guberna
03 jul 2020
Brussel
Summer School
guberna

Naar een nationale en internationale alignering van de keuzevrijheid voor bestuurs- en managementmodellen in de financiële sector