GUBERNA logo

Nieuwe publicatie ‘Opvolging en overname’ 2014

Inhoud

Van ondernemers en bedrijfsleiders wordt doorgaans verwacht dat ze vooruitziend zijn en toekomstgericht denken. Sommigen dichten hen zelfs toekomst voorspellende kwaliteiten toe. En toch, wanneer het aankomt op de toekomst (over de generaties heen) van het eigen bedrijf, vergeet men nogal snel dat ook het eigen leven niet eeuwig durend is. Men meent dat er voor het nadenken over de opvolging en/of overname van de onderneming nog ruimschoots tijd is. Niets is echter minder waar, maar zoals zo vaak ligt (een deel van) de oplossing van een probleem in een tijdige en gestructureerde aanpak ervan.

Het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse Overheid richtte daarom het ‘Stakeholdersplatform Opvolging en Overname’ op, met als doelstelling een bewustmaking voor en informatieverstrekking rond deze thematiek. Het project beoogt een ruim aantal ondernemingen te overtuigen van het nut van deugdelijk bestuur om de opvolging en/of overname in goede banen te leiden. Vanuit GUBERNA, het Instituut voor Bestuurders, willen wij wijzen op de belangrijke rol die een raad van bestuur en/of een raad van advies kan spelen in dit ganse proces. Welke deze precies is of kan zijn en hoe ze de onderneming op een juiste manier kan bijstaan om een duurzame groei te verzekeren hebben wij willen duidelijk maken aan de hand van getuigenissen van een aantal ervaren bedrijfsleiders die al eerder met deze uitdagingen in aanraking kwamen.

De conclusies van dit eerste traject werden gebundeld in een publicatie die een aantal nuttige tips wil meegeven. Maar tevens willen wij waarschuwen voor een aantal mogelijke valkuilen of moeilijkheden waarmee u als ondernemer ‘onderweg’ kan geconfronteerd worden.

U kan deze publicatie via onderstaande publicaties raadplegen.

Vragen? Contacteer ons

 Francis Denoo

 francis.denoo@guberna.be
 
 09/210.98.29

Download

Agenda

21 okt 2019
Ghent
Event
23 okt 2019
Hasselt
Interactieve avond
guberna
24 okt 2019
Bruxelles
Soirée échanges d’expériences
guberna
06 nov 2019
Hasselt
Interactieve avond
guberna
26 nov 2019
Antwerp
Symposium
05 dec 2019
Brussel - exacte locatie nog te bevestigen
Event
guberna

Publicatie 'Opvolging en overname'