GUBERNA logo

Referentiecharter - Aanbevelingen voor Goed Bestuur in de Vlaamse Universiteiten

Dit referentiecharter ondersteunt artikel 22 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 ‘betreffende de financiering van de Bijzondere Onderzoeksfondsen aan de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap’.

Inhoud

Het charter strekt ertoe de bestuursstructuren en de besluitvormingsprocessen van een universitaire organisatie efficiënter te organiseren en te objectiveren, en zodoende transparanter te maken. Eerder dan een ‘Charter Goed Bestuur’ tot stand te laten brengen door elke universiteit afzonderlijk, verkiest de overheid - ondanks de grote diversiteit in universitaire onderwijsinstellingen - een door het hoger onderwijsveld algemeen gedragen Referentiecharter.

Hoewel het charter als referentietekst geldt, wordt toch de bestuurlijke autonomie van de universiteiten gerespecteerd. Dit referentiecharter biedt immers elke universiteit de flexibiliteit om deze bepalingen toe te passen dan wel aan te geven waarom zij beslist heeft daarvan af te wijken (het zogenaamde ‘pas toe of leg uit’ principe).

In het charter worden een beperkt aantal fundamentele beginselen van deugdelijk bestuur ontwikkeld, binnen een conceptueel coherent kader. De 6 basisprincipes kunnen gerealiseerd worden via een aantal aanbevelingen, aangevuld met een reeks aandachtspunten, die de invoering van de aanbevelingen in de praktijk faciliteren. Als de universiteiten deze aanbevelingen niet wensen toe te passen, worden zij geacht uit te leggen waarom zij daarvan afwijken.

Vragen? Contacteer ons

Download

Referentiecharter_Aanbevelingen voor Goed Bestuur in de Vlaamse Universiteiten.pdf ( PDF 921 Kb)
2013 -
Prof. dr. Lutgart Van den Berghe in opdracht van de Vlaamse Overheid

Agenda

23 jan 2020
Brussels
Member Event
guberna
20 feb 2020
Gent
Conference
24 mrt 2020
Brussels
Event
guberna

Referentiecharter - Aanbevelingen voor Goed Bestuur in de Vlaamse Universiteiten