GUBERNA logo

Wet betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen

Inhoud

De wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen werd op 18 april 2011 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Het betreft de omzetting van de Europese Richtlijn 2007/36/EG waardoor aandeelhouders van beursgenoteerde vennootschappen hun rechten kunnen uitoefenen. De wet van 5 april 2011 regelt de inwerkingtreding en het overgangsregime. Zo zullen de statuten van de ondernemingen moeten aangepast worden tegen 1 januari 2012.

De aandeelhouders krijgen onder meer de mogelijkheid om:

  • Te stemmen en deel te nemen aan de algemene vergadering op elektronische wijze;
  • Documenten van de algemene vergadering en volmachtformulieren te raadplegen op de website van de onderneming;
  • Nieuwe punten op de agenda te plaatsen en voorstellen tot besluit door te sturen indien ze 3% van het vennootschapskapitaal vertegenwoordigen.

Download

Agenda

09 sep 2019
Hasselt
Interactieve avond
guberna
17 sep 2019
Brussel
Event
guberna
17 sep 2019
Brussel
event
guberna
23 sep 2019
Hasselt
Interactieve avond
guberna
09 okt 2019
Hasselt
Interactieve avond
guberna
14 okt 2019
Brussel
Event
guberna

Wet betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen