GUBERNA logo

Wet tot versterking van het deugdelijk bestuur bij de genoteerde vennootschappen en de autonome overheidsbedrijven en tot wijziging van de regeling inzake het beroepsverbod in de bank- en financiële sector

Inhoud

De wet van 6 april 2010 tot versterking van het deugdelijk bestuur bracht belangrijke hervormingen met zich mee voor het corporate governance landschap in België. Initieel is de wet er gekomen door de omzetting van de Europese Richtlijn inzake de Corporate Governance Verklaring (2006/46/EG) in ons nationaal recht.

Maar de wetgever ging veel verder dan deze omzetting en introduceerde een heel aantal verplichtingen omtrent remuneratie voor beursgenoteerde ondernemingen. Zo werd het remuneratiecomité verplicht, alsook de opstelling van een remuneratieverslag. Deze openbaarmakingsvereisten zijn initieel gebaseerd op de Code 2009. Maar de wetgever liet zich ook betrekken bij de structuur van de vergoeding, een materie waar ze eerder niet in tussenkwam. Verder werd ook de rol van de Algemene Vergadering in nieuw perspectief geplaatst.

Download

Agenda

23 jan 2020
Brussels
Member Event
guberna
20 feb 2020
Gent
Conference
24 mrt 2020
Brussels
Event
guberna

Wet tot versterking van het deugdelijk bestuur bij de genoteerde vennootschappen en de autonome overheidsbedrijven en tot wijziging van de regeling inzake het beroepsverbod in de bank- en financiële sector