GUBERNA logo

Wet tot versterking van het deugdelijk bestuur bij de genoteerde vennootschappen en de autonome overheidsbedrijven en tot wijziging van de regeling inzake het beroepsverbod in de bank- en financiële sector

Inhoud

De wet van 6 april 2010 tot versterking van het deugdelijk bestuur bracht belangrijke hervormingen met zich mee voor het corporate governance landschap in België. Initieel is de wet er gekomen door de omzetting van de Europese Richtlijn inzake de Corporate Governance Verklaring (2006/46/EG) in ons nationaal recht.

Maar de wetgever ging veel verder dan deze omzetting en introduceerde een heel aantal verplichtingen omtrent remuneratie voor beursgenoteerde ondernemingen. Zo werd het remuneratiecomité verplicht, alsook de opstelling van een remuneratieverslag. Deze openbaarmakingsvereisten zijn initieel gebaseerd op de Code 2009. Maar de wetgever liet zich ook betrekken bij de structuur van de vergoeding, een materie waar ze eerder niet in tussenkwam. Verder werd ook de rol van de Algemene Vergadering in nieuw perspectief geplaatst.

Download

Agenda

21 okt 2019
Ghent
Event
23 okt 2019
Hasselt
Interactieve avond
guberna
24 okt 2019
Bruxelles
Soirée échanges d’expériences
guberna
06 nov 2019
Hasselt
Interactieve avond
guberna
26 nov 2019
Antwerp
Symposium
05 dec 2019
Brussel - exacte locatie nog te bevestigen
Event
guberna

Wet tot versterking van het deugdelijk bestuur bij de genoteerde vennootschappen en de autonome overheidsbedrijven en tot wijziging van de regeling inzake het beroepsverbod in de bank- en financiële sector