GUBERNA logo

White Paper "De (echt) papierloze directiekamer realiseren"

Vanwege de hoeveelheid informatie die onder directieleden wordt gedistribueerd, hebben veel directies al geprobeerd om “papierloos vergaderen” te introduceren.

Inhoud

Als er echter geen rekening wordt gehouden met hoe mensen informatie in de praktijk gebruiken en hoe zij met technologie omgaan, kunnen goedbedoelde pogingen gemakkelijk averechts werken. De voordelen van digitalisering worden niet benut en de ongemakken van papieren documenten blijven bestaan.

Met een gedegen voorbereiding en een gebruikersgerichte benadering kan de papierloze directiekamer echter wel realiteit worden.

Dit white paper laat u zien hoe u tot een papierloze directiekamer komt, we gaan in op:

  • Zeven succesfactoren voor digitale transitie.
  • De menselijke aspecten van technologische verandering.
  • Het elimineren van papier, issues die tot het verleden behoren.

Vragen? Contacteer ons

Jesse Thiel:
jthiel@diligent.com & +31 (0) 621 552 222

Download

Agenda

28 feb 2019
Brussel
Conference
07 mrt 2019
Brussels
Education
26 mrt 2019
Brussel
Ledenforum
guberna
26 mrt 2019
Brussel
Event
guberna
20 jun 2019
Brussels
Alumni Event
guberna
20 jun 2019
Brussels
Alumni Event
guberna

White Paper De (echt) papierloze directiekamer realiseren"