GUBERNA logo

Witboek over het bestuur van de nationale Olympische sportbonden en hun Duitstalige, Franstalige en Vlaamse sportfederaties in België

Inhoud

Op initiatief van Delta groep, en ondersteund door het BOIC en GUBERNA, werd op woensdag 25 april 2018 een nieuw initiatief rond goed bestuur in de sport gelanceerd. Tijdens deze sessie, die ingeleid werd door Pierre-Olivier Beckers, Voorzitter van het BOIC en gewezen bestuurder bij GUBERNA, heeft Delta groep haar Witboek over deugdelijk bestuur in de sport voorgesteld aan meer dan 70 vertegenwoordigers van federaties en ligas.

Dit Witboek geeft meer uitleg over het initiatief van de Delta groep en schetst de stand van zaken met betrekking tot het bestuur van de nationale Olympische sportbonden en hun Duitstalige, Franstalige en Vlaamse sportfederaties in België. Zo leren we bijvoorbeeld dat 97% van de Vlaamse sportfederaties via hun statuten of op hun website verklaren dat er limieten werden bepaald voor de duur van de mandaten, maar dat slechts 10% van de Vlaamse sportfederaties in hun statuten of op hun website verduidelijken dat de bestuurders zich moeten houden aan een ethische code. Of dat de Belgische sportfederaties eensgezind stellen dat het beleid moet worden versterkt inzake de gedragscodes, de codes voor belangenconflicten en gedragsafwijkingen.

Tijdens de voorstelling van het witboek, lichtte het panel met Dominique Monami, Olivier Alsteens van de Nationale Loterij en Fanny D’hondt van GUBERNA, de verschillende standpunten toe.

De middag werd afgesloten met een overzicht van de ambities van de Delta Groep. Zo zal, met de financiële steun van het Fonds Baillet Latour, een barometer ontwikkeld worden die om de twee jaar een actueel beeld zal verschaffen over de toepassing van de principes van goed bestuur in de sport. 
GUBERNA is zeer benieuwd naar de evoluties in de komende jaren in de sportfederaties en we houden u hiervan zeker op de hoogte.

Vragen? Contacteer ons

Downloads

BOIC-Witboek-NL.pdf ( PDF 9786 Kb) NL

Agenda

23 jan 2020
Brussels
Member Event
guberna
20 feb 2020
Gent
Conference
24 mrt 2020
Brussels
Event
guberna

Witboek over het bestuur van de nationale Olympische sportbonden en hun Duitstalige, Franstalige en Vlaamse sportfederaties in België