GUBERNA logo

Services

GUBERNA biedt haar leden verschillende diensten aan om de bestuurspraktijken binnen hun onderneming te optimaliseren en te professionaliseren, en de werking van hun raad van bestuur te ondersteunen.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende diensten die GUBERNA aanbiedt. Deze zijn allemaal op maat en worden aangepast aan uw onderneming en haar specifieke noden.
GUBERNA draagt kwaliteit hoog in het vaandel. Daarom besteden wij bij het aanbieden van deze diensten uitermate veel zorg aan het geleverde eindresultaat, en aan de vereiste en noodzakelijke objectiviteit.

Naast deze diensten op maat, stelt GUBERNA ook een aantal standaardtools ter beschikking.

Enkel voor leden

Forumfunctie

GUBERNA besteedt speciale aandacht aan door leden gestelde vragen rond “(corporate) governance”. Daarnaast staat zij ondernemingen bij met specifieke governance projecten op maat.

Meer details

Enkel voor leden

Vraag en aanbod van bestuurders

GUBERNA biedt ondernemingen de kans om hun vacatures voor externe (onafhankelijke) bestuurders kenbaar te maken aan het ledennetwerk van GUBERNA.

Meer details

Evaluatie van de raad van bestuur

GUBERNA biedt ondernemingen ondersteuning op maat bij de evaluatie van hun raad van bestuur.

Meer details

Wil u de remuneratie van uw bestuurders benchmarken? Doe een beroep op GUBERNA

GUBERNA ondersteunt ondernemingen bij de ontwikkeling van een adequaat verloningsbeleid voor hun niet-uitvoerende bestuurders.

Meer details

GUBERNA Mentoring Programme at Board Level

The national success of the first two Editions of Mentoring Programme at Board Level as well as the positive feedback of the Mentees and Mentors have triggered GUBERNA and his partners (the Family Business Network Belgium, the Federation of Enterprises in Belgium, Mercuri Urval and Women on Board) to propose a third edition. This exclusive programme offers a Mentee, qualified and talented man or woman, the opportunity to be mentored by an experienced board chair or director (male/female).

Meer details

Enkel voor leden

D&O verzekering

Dankzij het partnership met AIG kan GUBERNA haar leden een gratis (beperkte) bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering aanbieden.

Meer details

Agenda

23 jan 2020
Brussels
Member Event
guberna
20 feb 2020
Gent
Conference
24 mrt 2020
Brussels
Event
guberna
"
Het voordeel van het betrekken van een externe partij bij de evaluatie van de raad van bestuur is dat men tot een geanonimiseerde oefening kan overgaan. Hierdoor kunnen de bestuurders en de leden van de directie vrijuit spreken zonder vrees dat bepaalde uitspraken nadien zullen worden uitvergroot. Verder laat een externe organisatie eveneens een objectievere verwerking van de resultaten toe.
Luc Asselman
"
"
I have just started my experience as a Mentor. I do think it is a great idea for both the mentor and the mentee, based on exchange on perceptions, corporate contexts and weight given to specific events. I do believe this is part of the core mission of GUBERNA and I’m proud to have been associated.
Bruno Colmant
"
"
The objective is to move mentees from the qualities, behaviors and thought processes that are key as a manager, to those that are ingredients of being a good director, as well as providing them an experienced view of life in the boardroom.
Philippe Haspslagh
"

Services