Show message in browser
Monthly Newsletter

February 2019
diversity

“Male, pale & stale” is dood, lang leve diversiteit!

“Van hetzelfde laken een rok, aub” lazen we recent in de krant. Het genderdebat laait opnieuw hoog op. Of toch niet. Wie de pers volgt, vindt regelmatig een quote, koptitel of artikel over de rol van de vrouw en de hindernissen die ze ondervindt op haar weg naar de top. Het ‘glazen plafond’ is ons allen bekend, net zoals de quota-wetgevingen, want zij worden geacht soelaas te brengen. Voor GUBERNA is dit echter niet de focus. Wij zijn wel degelijk een grote pleitbezorger van meer vrouwen in leidinggevende functies en in het bijzonder in raden van bestuur. Maar gender is slechts één stukje van de puzzel. ‘Diversiteit’ is het hogere doel voor GUBERNA.

 
subscribe now

Last chance to subscribe -Don’t miss out on updates on Corporate Governance
We value your privacy. Do you want to continue to receive news from GUBERNA?

As we believe you are interested in corporate governance, we have sent you regular updates and invitations for events, education programmes and webinars that we believe might be of interest to you. To reduce the number of emails we send to you, we will from now send out a Monthly Newsletter with updates on what is happening in corporate governance, testimonials and an overview of upcoming events and education programmes.

However, to continue to receive our communication, you need to register now. If we do not receive any reaction from you by 28/02/2019, we will be obliged to remove you from our database and you will not receive any further communication from GUBERNA.

You will be able to unsubscribe at any time. To receive more information, please contact privacy@guberna.be or check our privacy policy.

 
Moet u als bestuurder wakker liggen van het UBO-register?

Het befaamde “UBO-register” of het register van “uiteindelijke begunstigde” is (bijna) een feit! Maar waarom moet u als bestuurder daar van wakker liggen?
Wel, doorheen de wetgeving is het duidelijk dat de bestuurder zowel “leidend” als “lijdend” voorwerp is. Zo is het de verantwoordelijkheid van de bestuurders om de uiteindelijke begunstigden van de juridische entiteit te identificeren, de nodige informatie over deze natuurlijke personen te (doen) vergaren, deze tijdig te laten registreren en jaarlijks te actualiseren. Gebeurt dit niet dan loopt u het risico op een administratieve boete en/of strafrechtelijke sanctie. Anderzijds is het eveneens mogelijk dat u zelf als bestuurder onder de kwalificatie van “uiteindelijke begunstigde” valt en de verplichtingen die de nieuwe wet hierrond oplegt, dient op te volgen. Redenen genoeg om het UBO-register als punt op de agenda van de raad van bestuur mee te nemen.
Er werd recent opnieuw beslist om uitstel te verlenen tot 30 september 2019 om uw begunstigden te registreren … maar dit uitstel is geen afstel! Wij houden u op de hoogte.

Devez-vous être attentif au registre UBO en tant qu’administrateur ?

Le très attendu “registre UBO”, le registre des bénéficiaires effectifs, est (presque) une réalité ! Pourtant, pourquoi devriez-vous vous y être particulièrement attentif en tant qu’administrateur ? En effet, selon la législation il paraît évident que l’administrateur peut tout aussi bien être considéré comme un « guide » que comme un « guidé ». Il incombe donc aux administrateurs d’identifier les bénéficiaires effectifs de l’entité juridique, de recueillir (ou faire recueillir) les informations nécessaires sur ces personnes physiques, de les enregistrer dans le bon délai et de les mettre à jour annuellement. En cas de défaut, vous risquez une amende administrative et/ou une sanction pénale. D’autre part, il est également possible que vous vous-même soyez , en tant qu’administrateur, qualifié de « bénéficiaire final » et que vous deviez vous conformer aux obligations de la nouvelle loi en la matière.
Raisons suffisantes pour inscrire le registre UBO à l’ordre du jour du conseil d’administration !
Il a été décidé récemment d’un nouveau report des obligations jusqu’au 30 septembre 2019. Il s’agit d’une simple suspension. Nous vous tiendrons informés.

 

Evaluation of the board of directors: challenges and trends​

Traditionally the board of directors is seen as a the pivotal organ in corporate governance and from the beginning, an evaluation of its functioning is included in the recommendations. The basic idea being that if you dedicate a role and entrust responsibilities, one should also assess on whether these are fulfilled properly. A board of directors is effective when it delivers value to the organisation. In the coming years, we expect board evaluation to become a vital tool to maximise the potential and ensure the relevance of the company.

 
Trade deal with Japan - chapter on corporate governance

On February 1, a new EU-Japan Economic Partnership Agreement has been signed which will have high impact on the trade between European and Japanese companies, due to elimination of trade barriers like import and export tariffs. Moreover the agreement will provide significant opportunities for Belgian companies, including SME’s .
Completely new in this agreement – and for the first time in European history - is a chapter dedicated to Corporate Governance. The full Economic Partnership Agreement EU-Japan and its impact can be read in the study offered by the European Parliament.

A bilateral fiscal agreement between Belgium and Japan has also been signed. Consequently, the Japanese withholding tax of 10% on royalties and licence income will be reduced to zero. This could benefit technological trade between both countries.

Banner cap PME

Cycle de soirées interactives

Pionnier de la formation à la gouvernance, GUBERNA a développé un programme de formation adapté aux spécificités des PME, et qui se concentre sur l’accompagnement pragmatique des entrepreneurs.

En ouverture du cycle, Dr. Pierre De Muelenaere partagera son expérience croisée de l’entrepreneuriat et de la gouvernance (IRIS, Pairi Daiza, EVS, Proximus). Gouvernance adéquate : levier du succès de l’entreprise ? Rendez-vous le 27 février pour en débattre !

 
Vacant board mandates
A service for GUBERNA members

We have received six new vacant board mandates. Check them out on our website by logging in on My GUBERNA login >> and clicking on Services & Tools > Services.

Not a member of GUBERNA? Join us today >>
 
banner events
27/02/19 Hospital Governance Forum (on invitation only)
13/03/19 Expert Group Public Governance Memorandum (on invitation only)
16/05/19 Audit Committee Forum (on invitation only)
20/06/19 Alumni Assembly & Alumni Day
17/09/19 New Member Event
17/09/19 National Member Event
18/09/19 Hospital Governance Forum (on invitation only)
14/10/19 Yearly Day of the Listed Companies
24/10/19 Audit Committee Forum (on invitation only)
14/11/19 Director's Day
05/12/19 Yearly Public Governance Event
External events
 
Education programmes in the picture

27/02, 20/03, 03/04, 24/04, 15/05, 05/06, 19/06
CEI Louvain, 18.00 - 20.30

07/03, 08/03
Brussels
 
Welcome new members
Institutional member
Collective member

 
Thank you to our partners
Partners
 
Follow us on
 
You receive this email because you are a member of GUBERNA or because you have registered for our newsletter. If you no longer wish to receive our updates, click here to unsubscribe.
 
GUBERNA
Bergstraat 30-34,
rue de la Montagne
1000 Brussel/Bruxelles
Tel. +32 (0)2 518 18 00
GUBERNA
Reep 1
9000 Gent
Tel. +32 (0)9 210 98 89