Monthly Newsletter

March 2019
banner
Het nieuwe vennootschapsrecht
Le nouveau droit des sociétés
Le Code des sociétés et associations : l’impact sur la gouvernance de votre entreprise.

Qu’en est-il de votre société ? Quel impact sur votre gouvernance? Quand devez-vous au plus tard opter pour une nouvelle forme de société ? Faut-il attendre pour modifier les statuts? Pourriez-vous introduire le double droit de vote ? L’administrateur sera-t-il encore révocable ad nutum ? Que deviennent vos responsabilités en tant que fondateur, membre ou administrateur d’une société ou association ? Quelles nouveautés pour les entreprises familiales?
 
RONDETAFELCYCLUS
Governance in een nieuw Belgisch kader
Om u te informeren over de impact van de recente wetwijzigingen, organiseren we een rondetafelcyclus waarin we de meest relevante governance aspecten zullen behandelen. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen en hoe kunnen we concrete invulling geven aan de geboden opportuniteiten? We zoomen hierbij in op de specifieke vertaalslag naar de corporate governance praktijk, zowel wat betreft de governance structuren als de invulling ervan naar gedrag en verwachtingen t.a.v. aandeelhouders, bestuurders, management en de betrokken partijen.

Inschrijven kan voor een of meerdere rondetafels.

Taal: NL & FR
Data
 
Netwerkvorming ziekenhuizen wettelijk verankerd

Op 14 februari 2018 keurde de Kamer de hervorming van de Ziekenhuiswet goed. Vanaf 1 januari 2020 zal het ziekenhuislandschap er volledig anders uitzien. Alle ziekenhuizen worden door de nieuwe wet verplicht om samen te werken binnen een netwerk. In totaal zal België 25 ziekenhuisnetwerken tellen. Deze hervorming brengt ook belangrijke governance-uitdagingen met zich mee, zo moet elk ziekenhuisnetwerk een raad van bestuur op netwerkniveau vormen, net zoals een medische raad en een netwerkhoofdarts. GUBERNA zet zich volledig in om ziekenhuizen te ondersteunen in deze belangrijke governance-evolutie binnen de sector.
 
banner general member assembly
General Member Assembly 2019 - join us on 26 march 2019 @ BOZAR

Central topic of the evening: Corporate Interest - Balancing profit and societal value?
As the position of companies in our society is rapidly evolving, the role and responsibility of the board and shareholders is equally changing. The board of directors is expected to take decisions in the interest of the company, but what exactly is corporate interest and who determines it? And what freedom do shareholders have?

Our keynote speakers Prof. Alain François, Jacques Crahay and Saskia Van Uffelen will shed a light on this topic from various angles and will gladly answer your questions.
Not yet registered? Secure your place and register now >>

What do you understand by “corporate interest” and should this be exclusively defined by the shareholders? How do you define “stakeholders” and to what extent should they participate in the governance bodies? Do you believe companies should contribute to the achievement of the SDG's and to what extent?

Send us your reflections & questions >> to ensure that they are covered during the debate! We will bundle all reactions per topic to ensure that we can accommodate as many as possible.
 
Bijkluswet: kan u als vzw-bestuurder voor 500 EUR per maand onbelast bijverdienen?​

Als kennisinstituut en ledennetwerk is een onderdeel van onze missie om onze leden zo nauwkeurig mogelijk te informeren over alle aspecten van deugdelijk bestuur in alle types van organisaties. In dit kader was bij onze leden de vraag gerezen of het mogelijk is, onder de “bijkluswet” van 18 juli 2018 (gewijzigd bij wet van 30 oktober 2018), als vzw-bestuurder voor 500 EUR per maand onbelast bij te verdienen.

Recent ontvingen wij van de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën volgend antwoord >>
 
gender diversity
Gender diversity in beursgenoteerde bedrijven

In de januari editie van de Monthly Newsletter gaven we jullie een overzicht van de governance practices in Belgian listed companies >> (studie 2017). Zo leerden we dat 29,18% vrouwen zetelen in de raad van bestuur en dat 80,52% van de beursgenoteerde bedrijven de gender quota naleeft. Maar wat is de situatie in de ons omliggende landen?

Met maar liefst 43,6% vrouwen in de raad van bestuur staat Frankrijk op de eerste plaats wat betreft gender diversiteit, zowel binnen Europa als internationaal. Italië en Zweden volgen met elk 36%. De realiteit is echter anders voor management comités. Er gaan daarom stemmen op om het Zwitserse voorbeeld te volgen waar naast een minimum quotum van 30% vrouwen in de raden van bestuur ook minimum 20% vrouwen in het management moeten zetelen.

Nederland heeft geen vrouwenquotum maar enkel een wettelijk streefcijfer van minimaal 30% vrouwen voor de raden van bestuur (en raden van commissarissen van grote bedrijven). Non compliance moet uitgelegd worden in de jaarrekening (comply or explain) maar de wet voorziet geen sanctie.
Lees ook ...
Wist je dat
26%
van de GUBERNA Alumni
vrouwen zijn?
 
EC launches online platform on corporate governance

To facilitate the exchange of best practices, the European Commission has launched an Online Platform on Corporate Governance which provides easy access to a vast source of information and encourages a dialogue to drive stakeholder engagement & stewardship and to foster sustainable corporate governance.
 
Conference hosted by the Commission on 21 March 2019 to encourage a global approach to sustainable finance.
 
The EC is consulting on new guidelines for company reporting on climate-related information and on guidelines for standardised presentation of remuneration report.
 
Belgian High-Growth Monitor >>
Who are Belgium’s fastest growing companies? Edition 2018.
 
Vacant board mandates
A service for GUBERNA members

We have received six new vacant board mandates. Check them out on our website by logging in on My GUBERNA login >> and clicking on Services & Tools > Services.

Not a member of GUBERNA? Join us today >>
 
banner events
16/05/19 Audit Committee Forum (on invitation only)
18/06/19 Alumni Day >>
17/09/19 New Member Event
17/09/19 National Member Event
18/09/19 Hospital Governance Forum (on invitation only)
14/10/19 Yearly Day of the Listed Companies
24/10/19 Audit Committee Forum (on invitation only)
14/11/19 Director's Day
05/12/19 Yearly Public Governance Event
External events
 
Welcome new members
Collective member

 
Meet our partners
 
Follow us on
 
You receive this email because you are a member of GUBERNA or because you have registered for our newsletter. If you no longer wish to receive our updates, click here to unsubscribe.
 
GUBERNA
Bergstraat 30-34,
rue de la Montagne
1000 Brussel/Bruxelles
Tel. +32 (0)2 518 18 00
GUBERNA
Reep 1
9000 Gent
Tel. +32 (0)9 210 98 89