GUBERNA logo

Smart Industries

Innovatie, start- en scale-ups, Silicon en Biotech Valley, venture capital, game changers, disruptive, digitalisering, …
Begrippen die in sneltempo gemeengoed zijn geworden in het hedendaagse economische landschap. Jaarlijks zien meer dan 80,000 Belgische bedrijven of bedrijfjes het daglicht, vaak in de ICT en biotech sectoren. Zij vormen daarmee een steeds belangrijker wordende groep in de Belgische economie.

Het groeitraject van deze ondernemingen is echter fundamenteel verschillend van de meer traditionele ondernemingen. Het ‘lokaal-regionaal-nationaal-internationaal’ groeimodel gaat niet meer op. Zij opereren quasi onmiddellijk op de internationale markt. Bovendien moeten zij veel sneller dan anderen op zoek gaan naar extern kapitaal.Hierdoor zien zij zich geconfronteerd met andere governance uitdagingen. Uitdagingen waarvoor de ‘traditionele’ governance recepten misschien niet altijd de juiste of meest adequate oplossingen bieden.

Het Centre for Innovative Knowledge-based Enterprises, met de steun van haar partners Allen & Overy LLP en Gimv, wil deze ondernemingen bijstaan in hun specifieke governance traject. Niet door te pleiten voor extra regulering, maar door het creëren van een breder draagvlak voor mogelijk afwijkende praktijken van de bestaande governance regels en aanbevelingen. Het Centre for Innovative Knowledge-based Enterprises wil samen met haar leden op zoek gaan naar nieuwe recepten die de meest adequate oplossing bieden voor deze governance uitdagingen.

Welke deze uitdagingen nu precies zijn, kan u vinden in de position paper “Redesigning Corporate Governance to Promote Innovation” die werd geschreven in nauwe samenwerking met Roger Barker, Director of Corporate Governance bij het Institute of Directors (IoD) in Groot-Brittannië. Het centrum zal rond deze thematieken talrijke activiteiten organiseren, waaronder werkgroepen en seminaries waarop u mee van gedachten kan wisselen.

Vragen? Contacteer ons

 

 Leen Verschraegen
 Senior Business Developer
 Tel. 09 210 98 29
 Fax 09 210 98 90
 leen.verschraegen@guberna.be

In samenwerking met onze institutionele partners
Allen & Overy
Gimv

Agenda

17 jan 2019
Brussels
Member event
guberna
29 jan 2019
Brussels
Round Table
guberna
30 jan 2019
Brussel
Round table
guberna
06 feb 2019
Brussel
Round table
guberna
13 feb 2019
Brussel
Round table
guberna

Smart Industries