GUBERNA logo

Social Governance

Net als alle andere sectoren, staan ook de Social Profit Organisaties (SPO’s) ​​voor de uitdaging van goed bestuur: hoe kan je de bestuursorganen optimaal laten functioneren (raad van bestuur, algemene vergadering en directie) om tot een doeltreffende besluitvorming te komen in het belang van de organisatie?

Er bestaan ​​verschillende mogelijkheden om SPO’s bij te staan in goed bestuur, rekening houdend met hun omvang, hun behoeften en hun kenmerken:

De "Aanbevelingen voor het besturen van de SPO’s"

In mei 2008 richtten verschillende verantwoordelijken van SPO's zich met de vraag tot de Koning Boudewijnstichting om samen aanbevelingen van goed bestuur uit te werken. Er werd gevolg gegeven aan deze vraag en een stuurgroep opgericht van een twintigtal personen uit de sector. De leden van de stuurgroep hebben allemaal ten persoonlijke titel deelgenomen aan dit initiatief. Met deze aanbevelingen wil de Koning Boudewijnstichting een hulpmiddel aanreiken voor de organisaties opdat zij de juiste vragen zouden stellen met betrekking tot goed bestuur.

De acht voorgestelde aanbevelingen zijn bedoeld voor verenigingen, stichtingen en andere organisaties van de social profit sector. Ze nodigen de organisaties uit een discussie op te starten of voort te zetten over goed bestuur en dit te kunnen toepassen, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de verschillende organisaties. Elke aanbeveling wordt aangevuld met meer gedetailleerde richtlijnen voor een meer praktische toepassing.

Met dit initiatief wil de Koning Boudewijnstichting het besturen van SPO’s aantrekkelijker maken door de positie van bestuurders te verstevigen en hen een houvast te bieden. Op die manier kan ze het de organisaties ook makkelijker maken om vrijwillige en geëngageerde bestuurders te vinden.

Social Governance Academy

De Social Governance Academy (SGA) werd opgericht met vier partners die SPO's willen helpen om goed bestuur te implementeren in hun organisatie. Zo kon het initiatief van de Koning Boudewijnstichting blijven bijdragen aan de uitvoering van deze aanbevelingen.

GUBERNA, Curia, Hefboom en Crédal kwamen bijeen op initiatief van Prof. Marleen Denef (CURIA) om een centrum op te richten met de nodige ondersteuning te bieden voor SPO’s voor de uitvoering van de aanbevelingen binnen hun organisatie. De Social Governance Academy organiseerde in 2011 en 2012, verschillende praktische workshops om organisaties bij te staan in het goed functioneren van hun raad van bestuur.

Acties GUBERNA

Naast deze initiatieven, biedt GUBERNA ook de mogelijkheid voor SPO-bestuurders om hun governance-structuren te professionaliseren. Daarbij onderscheiden we twee specifieke vormen van ondersteuning:

- De VZW-bestuurders kunnen gebruik maken van 30% korting op de prijs van de opleiding ‘Director Effectiviness' en 'Board Effectiveness’. De vereisten om in aanmerking voor deze korting kan u vinden op onze website (tab opleidingen).

- Bent u op zoek naar een bestuurder? GUBERNA biedt organisaties de kans op om haar communicatiekanalen te gebruiken om het verzoek uit te sturen naar de leden binnen haar het netwerk.

Hoe gaat u te werk? Stuur ons een overzicht van het gezochte bestuurdersprofiel en een korte samenvatting van de organisatie, en we zullen de vacature posten in onze e-flash. Kandidaat-bestuurders kunnen direct met de organisatie contact opnemen zonder tussenkomst van GUBERNA. Meer informatie.

Suggesties, projecten en andere vragen met betrekking tot bestuur in SPO’s?
Wij staan ​​ter beschikking om met u van gedachten te wisselen!
 

Vragen? Contacteer ons

 Fanny Dhondt
 fanny.dhondt@guberna.be
 Tel. 09/210.92.53

 

Agenda

17 jan 2019
Brussels
Member event
guberna
29 jan 2019
Brussels
Round Table
guberna
30 jan 2019
Brussel
Round table
guberna
06 feb 2019
Brussel
Round table
guberna
13 feb 2019
Brussel
Round table
guberna

Social governance