GUBERNA logo

Subsidies

De drie Gewesten (Vlaanderen, Wallonië en Brussel) voeren een eigen politiek op het vlak van opleidingen (en hun financiering) en stellen daarbij middelen ter beschikking van kandidaat-deelnemers van een opleiding. GUBERNA heeft een officiële erkenning ontvangen van zowel Vlaanderen als Wallonië voor haar opleidingen, een noodzakelijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor subsidies. Ook via het Hoofstedelijk Gewest Brussel kan u aanspraak maken op subsidies.

Subsidies via het Vlaamse Gewest

Welke subsidiemaatregel ?

De KMO-Portefeuille stelt u in staat om een substantieel deel van de opleidingsdeelname te financieren, met een plafond van 2500€ / KMO / jaar.

Voor wie ?

 • kmo’s en vrije beroepen;
 • ondernemingen uit de privésector met een aanvaardbare hoofdactiviteit (NACE-codelijst);
 • gevestigd in het Vlaamse Gewest;
 • voldoen aan de regelgeving van toepassing in het Vlaamse Gewest ;
 • Vzw’s komen niet in aanmerking voor deze subsidiemaatregel

Hoe ?

- U dient uw vraag elektronisch te doen via www.kmo-portefeuille.be
- Het erkenningsnummer van GUBERNA is DV.O109497

Nieuw sinds 2016

 • Op basis van uw ondernemingsgrootte krijgt u jaarlijks subsidiebudget : * kleine ondernemingen = 10.000 euro * middelgrote ondernemingen = 15.000 euro. Dit subsidiebudget geldt voor de rest van het kalenderjaar.
 • Kosten voor catering, verplaatsing of cursusmateriaal die niet zijn opgenomen in de kost van het onderricht en die apart worden gefactureerd, worden niet gesubsidieerd. Deze kosten worden net zoals de BTW rechtstreeks aan het opleidingsinstituut betaald.
 • Om een steunaanvraag succesvol in te dienen moet u vijf stappen doorlopen (bekijk de handige presentatie):
 1. Uw onderneming
 2. Uw projectgegevens
 3. Uw dienstverlener
 4. Bevestiging
 5. Subsidienummer en stortingsgegevens

Timing ?

Uw aanvraag dient te gebeuren ten laatste 14 dagen na de start van de opleiding.

Meer inlichtingen?

- Gratis nummer : 1700 (elke dag bereikbaar tussen 9 en 19u)
- http://www.kmo-portefeuille.be/

 

Subsidies via het Hoofdstedelijk Gewest Brussel

Voor elke opleiding van minimum 1000€

- Tussenkomst : 50%
- Plafond van de tussenkomst : 5.000 € per jaar

Voor wie ?

Deze subsidie van het Hoofdstedelijk Gewest Brussel richt zich tot KMO’s (<250 personen) en zelfstandigen, gelegen in het Hoofdstedelijk Gewest Brussel.

Timing?

Uw aanvraag dient te gebeuren ten laatste één maand na de start van de opleiding.

Meer inlichtingen ?

- Tel. : 02/800.34.66
- E-mail : consult.eco@mbhg.irisnet.be

 

Subsidies via het Waalse Gewest

Info hier

Agenda

24 mrt 2020
Brussel
Ledenforum
guberna
24 mrt 2020
Brussels
Event
guberna
02 jul 2020
Brussel
Summer School
guberna
03 jul 2020
Brussel
Summer School
guberna

Subsidies