GUBERNA logo

Leidraad voor de voorzitter van de raad van bestuur

Wat is de rol van de voorzitter van de raad van bestuur?

Inhoud

Niettegenstaande het feit dat de nationale en internationale corporate governance aanbevelingen een eerste houvast aanreiken voor het uitoefenen van de voorzittersrol, is er toch behoefte aan een concretere afbakening van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de voorzitter van de Raad van Bestuur. Daarom heeft GUBERNA enkele jaren terug een werkgroep onder haar leden opgericht met als doel een in de praktijk bruikbare tool te ontwikkelen, die als toetssteen kan fungeren voor het invullen van de voorzittersfunctie.

Deze aanbevelingen willen de belangstellende bestuurder een reeks praktische aandachtspunten en inspirerende kwaliteitsnormen aanbieden rond het functioneren van de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Voor wie

Voor voorzitters van raden van bestuur in elk type van onderneming en personen die interesse hebben in deze thematiek.

Leden hebben via hun login toegang tot de checklist.

Vragen? Contacteer ons

 Prof. dr. Abigail Levrau
 abigail.levrau@guberna.be 
 09/210 98 93

Agenda

09 sep 2019
Hasselt
Interactieve avond
guberna
17 sep 2019
Brussel
Event
guberna
17 sep 2019
Brussel
event
guberna
23 sep 2019
Hasselt
Interactieve avond
guberna
09 okt 2019
Hasselt
Interactieve avond
guberna
14 okt 2019
Brussel
Event
guberna

Leidraad voor de voorzitter van de raad van bestuur