GUBERNA logo

Leidraad voor de voorzitter van de raad van bestuur

Wat is de rol van de voorzitter van de raad van bestuur?

Inhoud

Niettegenstaande het feit dat de nationale en internationale corporate governance aanbevelingen een eerste houvast aanreiken voor het uitoefenen van de voorzittersrol, is er toch behoefte aan een concretere afbakening van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de voorzitter van de Raad van Bestuur. Daarom heeft GUBERNA enkele jaren terug een werkgroep onder haar leden opgericht met als doel een in de praktijk bruikbare tool te ontwikkelen, die als toetssteen kan fungeren voor het invullen van de voorzittersfunctie.

Deze aanbevelingen willen de belangstellende bestuurder een reeks praktische aandachtspunten en inspirerende kwaliteitsnormen aanbieden rond het functioneren van de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Voor wie

Voor voorzitters van raden van bestuur in elk type van onderneming en personen die interesse hebben in deze thematiek.

Leden hebben via hun login toegang tot de checklist.

Vragen? Contacteer ons

 Prof. dr. Abigail Levrau
 abigail.levrau@guberna.be 
 09/210 98 93

Agenda

21 okt 2019
Ghent
Event
23 okt 2019
Hasselt
Interactieve avond
guberna
24 okt 2019
Bruxelles
Soirée échanges d’expériences
guberna
06 nov 2019
Hasselt
Interactieve avond
guberna
26 nov 2019
Antwerp
Symposium
05 dec 2019
Brussel - exacte locatie nog te bevestigen
Event
guberna

Leidraad voor de voorzitter van de raad van bestuur