GUBERNA logo

Ontwerp leidraad voor raden van bestuur en het management in verzelfstandigde overheidsorganisaties

Leidraad i.s.m. MOVI

Inhoud

Elke organisatie heeft nood aan het respecteren van een aantal relevante basisregels inzake deugdelijk of goed bestuur. Ook de Vlaamse overheid kan zich vandaag, mede gelet op haar groeiende impact, niet aan de plicht onttrekken om voor haar extern verzelfstandigde agentschappen een set van relevante aanbevelingen te ontwikkelen en erop toe te zien dat deze ‘public governance’ principes in de praktijk ook effectief toegepast worden.

Teneinde het debat hierover op gang te brengen heeft MOVI, in samenwerking met GUBERNA (het Instituut voor Bestuurders), het initiatief genomen om een ontwerpcode te ontwikkelen met een set van principes en aanbevelingen inzake deugdelijk bestuur voor extern verzelfstandigde agentschappen (EVA's).

De ontwerpcode dient gezien te worden als een verfijning van het Kaderdecreet Beter Bestuurlijk Beleid en is opgesteld conform de bepalingen van dit decreet. De ontwerpcode is opgebouwd uit een aantal principes die de pijlers vormen waarop deugdelijk bestuur binnen ieder extern verzelfstandigd agentschap dient te steunen.

Voor wie

Voor raden van bestuur en het management in verzelfstandigde overheidsorganisaties.

Vragen? Contacteer ons

 Prof. dr. Abigail Levrau
 abigail.levrau@guberna.be 
 09/210 98 93

Agenda

26 mrt 2019
Brussel
Event
guberna
26 mrt 2019
Brussel
Ledenforum
guberna
25 apr 2019
Louvain-la-Neuve
Forum
30 apr 2019
Brussel
Rondetafel
guberna
07 mei 2019
Brussels
A joint conference of ecoDa, PwC and the World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)
07 mei 2019
Brussel
Rondetafel
guberna

Ontwerp leidraad voor raden van bestuur en het management in verzelfstandigde overheidsorganisaties