GUBERNA logo

Leidraad rond de rol CEO

Wat is de rol van de gedelegeerd bestuurder?

Inhoud

In deze leidraad worden een aantal aanbevelingen geformuleerd als inspiratiebron bij de invulling van de rol van de CEO. Indien er andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen van toepassing zouden zijn, spreekt het evenwel voor zich dat deze prevaleren boven de onderstaande aanbevelingen. Naast enkele algemene aanbevelingen, worden achtereenvolgens de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de CEO besproken ten aanzien van de Raad van Bestuur en haar comités, het uitvoerend management, de organisatie, de aandeelhouders en de overige stakeholders.

De leidraad wordt op gebouwd uit volgende elementen:

  • Algemene aanbevelingen
  • Verantwoordelijkheden en bevoegdheden t.a.v. de Raad van Bestuur en haar Bestuurscomités
  • Verantwoordelijkheden en bevoegdheden t.a.v. het uitvoerend management en de Organisatie
  • Verantwoordelijkheden en bevoegdheden t.a.v. de aandeelhouders en de overige stakeholders

Deze leidraad werd in 2006 ontwikkeld in samenwerking met de leden van GUBERNA.

Voor wie

Voor iedereen die interesse heeft in de rol van de CEO.

Leden hebben via hun login toegang tot de checklist.

Vragen? Contacteer ons

 Prof. dr. Abigail Levrau
 abigail.levrau@guberna.be 
 09/210 98 93

Agenda

17 sep 2019
Brussel
Event
guberna
17 sep 2019
Brussel
event
guberna
23 sep 2019
Hasselt
Interactieve avond
guberna
08 okt 2019
Brussel
Event
09 okt 2019
Hasselt
Interactieve avond
guberna
14 okt 2019
Brussel
Event
guberna

Rol CEO