GUBERNA logo

Evaluatie van de raad van bestuur

Hoe kan ik mijn raad van bestuur evalueren?

Inhoud

De evaluatie van de raad van bestuur kan de jongste tijd op een groeide belangstelling rekenen, mede gestimuleerd door de aanbevelingen inzake deugdelijk bestuur. Zowel de Belgische Corporate Governance Code als de Code Buysse achten het belangrijk dat de raad van bestuur regelmatig zijn eigen functioneren onder de loep neemt. Een efficiënt bestuur waarborgt immers de continuïteit van de organisatie en kan bijdragen tot een verhoogde rentabiliteit. Deze toolkit reikt een algemeen raamwerk aan dat de organisatie moet toelaten over een eigen evaluatieproces voor de raad van bestuur te reflecteren.

Voor wie

Deze toolkit richt zich, in eerste instantie, naar de KMO, ongeacht de sector waarin die actief is. Niettemin kan deze toolkit van nut zijn voor elke organisatie die een verdere professionalisering van zijn raad van bestuur wil realiseren aan de hand van een zelfevaluatie.

Leden hebben via hun login toegang tot de checklist.

Vragenlijst op aanvraag aan info@guberna.be

Vragen? Contacteer ons

 Prof. dr. Abigail Levrau
 abigail.levrau@guberna.be 
 09/210 98 93

Agenda

28 feb 2019
Brussel
Conference
07 mrt 2019
Brussels
Education
26 mrt 2019
Brussel
Event
guberna
26 mrt 2019
Brussel
Ledenforum
guberna
17 okt 2019
Brussels
education programme

Toolkit "Evaluatie van de raad van bestuur"