Type
  • Book
Thèmes
  • General
Datum

Diversiteit is hot. Opinieleiders, captains of industry, overheden en politiek; ze buigen zich allemaal over de vraag hoe het diversiteitsvraagstuk aan te vliegen. Dividend van diversiteit biedt een leidraad.

Diversiteit gaat veel verder dan het aantal vrouwen in de boardroom. Het besef begint door te dringen dat een gericht diversiteitsbeleid onderdeel zou moeten zijn van de strategie. Diversiteit als wapen in de strijd op de arbeidsmarkt. Diversiteit als antwoord op de drang tot innovatie. Bovendien, het is goed voor de reputatie. Een organisatie waar niet wordt nagedacht over diversiteit is niet meer van deze tijd.

Er bestaat nauwelijks serieus onderzoek naar diversiteit in de bedrijfstop in Nederland. Reden voor de Vrije Universiteit Amsterdam, het Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen en Maes & Lunau een onderzoek te starten. Dividend van diversiteit is een veelomvattend document geworden waarin de inzichten uit de wetenschap worden gecombineerd met de bevindingen van een breed onderzoek onder honderden bestuurders. Spraakmakende opinieleiders onthullen hoe er in de boardroom wordt gedacht over diversiteit.

We zijn er nog lang niet. Grotere ondernemingen formuleren weliswaar diversiteitsdoelstellingen, maar in de praktijk ontbreken harde consequenties bij het niet halen van die doelen. De mening in de bestuurskamer loopt uiteen van ‘gemiste kans’ tot ‘laat de markt z’n werk maar doen’. Moet er dan wetgeving komen met quota? ‘De politiek moet niet denken dat ze het bedrijfsleven kan regelen’, vindt een commissaris.

Dividend van diversiteit zal elke (toekomstige) bestuurder en commissaris inspireren. Het boek biedt inzicht en vormt een leidraad bij de meningsvorming over het thema. De missie van de auteurs is pas geslaagd als diversiteit in hoofdletters op de agenda van elke bestuursvergadering staat.

Vous pouvez consulter cette publication au GUBERNA Home of Governance à Bruxelles.