Type
  • News article
Datum

Thomas Leysen geeft de fakkel door aan Bart De Smet

Na 9 jaar voorzitterschap acht Thomas Leysen de tijd gekomen om de fakkel door te geven. Vanaf 15 maart 2023 zal Bart De Smet de Commissie Corporate Governance (de "Commissie") voorzitten. Thomas Leysen was sinds 2014 voorzitter van de Commissie. Hij was de drijvende kracht achter de herziening van de Belgische Corporate Governance Code en de publicatie van de nieuwe versie in 2019 ('Code 2020'). Onder zijn voorzitterschap werden ook verschillende toelichtende nota's opgesteld. Deze zijn bedoeld om beursgenoteerde ondernemingen te helpen bij de uitvoering van hun corporate governance beleid. In de afgelopen jaren zijn de maatschappelijke eisen en wettelijke voorschriften op het gebied van corporate governance toegenomen, in het bijzonder met betrekking tot duurzaamheid en sociale en milieudoelstellingen. Onder leiding van Thomas Leysen heeft de Commissie daarom "duurzame waardecreatie" centraal gesteld.

 

De nieuwe voorzitter, Bart De Smet, heeft een sterke achtergrond in corporate governance, als lid van de raad van bestuur van de Commissie sinds 2016, voorzitter van de raad van bestuur van Ageas, lid van de raad van bestuur van GUBERNA, en voorzitter van het Verbond van Belgische Ondernemingen. De heer De Smet over zijn nieuwe mandaat: "Het is een hele eer en een zware opdracht om de taak als voorzitter van de Commissie over te nemen van Thomas Leysen, onder wiens voorzitterschap de Code voluit de weg is ingegaan van de duurzame waardecreatie. Ik wil Thomas van harte danken voor het baanbrekend werk dat hij heeft vervuld en zal samen met de leden van de Commissie de perfecte toepassing en de verdere evolutie van de Code ter harte nemen."