Type
  • Press Release
Themes
  • Board Dynamics & Ethical Decision Making
Organisation type
  • Family Business
Datum
family business

In een grootschalig onderzoeksproject rond strategische veranderingen in familiebedrijven, dat gefinancierd wordt door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), onderzoeken Universiteit Hasselt en Universiteit Antwerpen momenteel de elementen die bijdragen aan succesvolle strategische veranderingen in de context van familiebedrijven. Als lid van de gebruikersgroep, draagt GUBERNA actief bij aan de ontwikkeling van dit project. 

Uit de eerste resultaten van dit onderzoek blijkt dat het governance aspect hier een belangrijke rol in speelt. Zo geeft 68% van de bevraagde familiebedrijven aan een actieve Raad van Bestuur of Raad van Advies te hebben, wat een positieve link blijkt te hebben met strategische veranderingen.

Ook de aanwezigheid van een familiecharter, waarvan 21,7% van de bevraagde familiebedrijven aangeeft dit te hebben, of een familieraad of -forum, dat 25% van de bevraagde familiebedrijven zegt te hebben, blijkt gunstig te zijn voor strategische veranderingen.

Daarnaast blijken ook de waarden die centraal staan in het familiebedrijf een belangrijke rol te spelen in de context van strategische veranderingen.