GUBERNA logo

Interessante links

Ontdek hoe men denkt over (corporate) governance en hoe dit onderwerp wereldwijd op de agenda komt! Hieronder kan u een samenvatting vinden van interessante links naar nationale en internationale organisaties die zich toeleggen op governance.

Nationaal

 • Commissie Corporate Governance
  De Commissie Corporate Governance werd opgericht in 2004 op initiatief van het VBO, Euronext Brussels en de CBFA (Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen) om samen één referentiecode op te stellen voor beursgenoteerde ondernemingen. De eerste Code, gepubliceerd in 2004, werd herzien in 2009. In juni 2010 heeft de wetgever de Code 2009 als referentiecode opgelegd voor alle Belgische beursgenoteerde ondernemingen. Op de website vindt u alle informatie over de Commissie Corporate Governance. U kan er eveneens de Code 2009 en enkele bijkomende toelichtingsnota's en handige instrumenten downloaden.
 • Code Buysse
  De Code Buysse werd opgesteld op initiatief van UNIZO, samen met UCM, die een "Commissie Corporate governance voor niet-beursgenoteerde ondernemingen" oprichtten onder het voorzitterschap van Baron Paul Buysse. De opdracht van deze Commissie was een code uit te werken met specifieke aanbevelingen inzake behoorlijk bestuur voor alle niet-beursgenoteerde ondernemingen. Op de webiste vindt u alle informatie over de Commissie Buysse. U kan de eveneens de Code Buysse III  downloaden of uw vraag stellen aan de Commissie.
 • FSMA
  De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), de opvolger van de CBFA, verruimt haar actieterrein inzake toezicht, zij staat onder andere in voor het toezicht op de financiële markten en genoteerde ondernemingen. Op de website van de FSMA vindt u alle informatie hierover.
 • NBB
  De Nationale Bank van België werd, naast het waarborgen van de macro-economische stabiliteit van het financiële stelsel, sinds 1 april 2011 eveneens verantwoordelijk voor het individuele toezicht van prudentiële aard op het merendeel van de financiële instellingen (microprudentieel toezicht). Op de website van de NBB kan u alle informatie vinden over haar toezichts- en controlefunctie.
 • Euronext
  Euronext kwam er na de fusie van de beurzen van Brussel, Parijs, Amsterdam, Lissabon en Londen. Naast alle koersinformatie vindt u op de website van Euronext onder andere een overzicht van de recentste beursreglementen.
 • Instituut Financieel Recht / Financial Law Instituut
  Het Instituut Financieel Recht werd in 1990 als onderzoekscentrum binnen de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent opgericht en staat onder leiding van Prof. dr. Eddy Wymeersch. Onder de Working Paper Series vindt u heel wat academische bijdragen die dieper ingaan op bepaalde juridische aspecten van het corporate governance debat: de codes en wetgeving, de aansprakelijkheid van bestuurders, enz.

Internationaal

 • ecoDa - European Confederation of Directors' associations
  De Europese Confederatie van Associaties van Bestuurders is een non-profit organisatie met als doel het vertegenwoordigen van de bestuurders uit de Europese lidstaten bij de Europese instanties. GUBERNA is eveneens lid van deze Confederatie die ondertussen ongeveer 55.000 bestuurders vertegenwoordigd uit meer dan 10 Europese lidstaten.
 • Europese Commissie (DG MARKT)
  Op deze website vindt u alle informatie omtrent de initiatieven van de Europese Commissie op het vlak van ‘financiële rapportering’ en ‘vennootschapsrecht & corporate governance’.
 • OESO
  Op deze website vindt u onder de topic ‘corporate governance’ alle informatie omtrent de initiatieven die door de OESO op dit vlak worden genomen. U kan er onder andere de ‘OECD Principles of Corporate Governance’ downloaden, alsook de ‘OECD Guidelines on Corporate Governance of State Owned Enterprises'.
 • ICGN
  De ‘International Corporate Governance Network’ is een internationaal ledennetwerk, opgericht vanuit de investeringsgemeenschap. Het heeft tot doel het uitwisselen van opinies en informatie rond internationale corporate governance thema’s. Deze thema’s worden uitgewerkt in diverse werkgroepen en kunnen resulteren in de uitgave van specifieke ICGN richtlijnen. Het ICGN organiseert ook jaarlijks een internationaal corporate governance congres.
 • ECGI
  Het ‘European Corporate Governance Institute’ is een internationaal wetenschappelijk netwerk van academici die onderzoek voeren binnen het domein van corporate governance. ECGI biedt een forum aan voor debat tussen academici, beleidsopstellers en de praktijk. Zij focussen op de belangrijkste corporate governance aspecten en de bevordering van goede praktijken in dit domein. Naast publicaties en working papers bevat deze website een overzichtelijke lijst van de bestaande corporate governance codes.
 • Conference Board
  De Conference Board is een internationale onafhankelijke ledenorganisatie. Zij voert onderzoek, organiseert conferenties en brengt bedrijfsleiders samen rond diverse thema’s, waaronder corporate governance. Op deze website vindt u alle informatie omtrent de verschillende werkgroepen die door de Conference Board worden georganiseerd.

Agenda

24 mrt 2020
Brussel
Ledenforum
guberna
24 mrt 2020
Brussels
Event
guberna
02 jul 2020
Brussel
Summer School
guberna
03 jul 2020
Brussel
Summer School
guberna

Interessante links