Board Dynamics

Boards are composed of individual human beings and every board constitutes a unique combination of characters, skills, competences, virtues, values, drives, fear and joys that generates board specific dynamics.

Winter (2019)

  
Hoewel dit mooi klinkt in theorie, is de praktijk nog al te vaak ontnuchterend. Er zijn tal van anekdotische verhalen van hoe het kan misgaan in de raad van bestuur of voorbeelden van suboptimale, zelfs raadselachtige/onverklaarbaar beslissingen. Wat er zich achter de schermen in de raadskamer afspeelt, blijft grotendeels verborgen. De zogenaamde “black box” van de raad van bestuur intrigeert velen, doet heel wat inkt vloeien, en…. geeft stilaan haar geheimen prijs. 
  
Wat meer en meer op de voorgrond treedt, is het besef dat de raad van bestuur bevolkt wordt door een groep mensen. Een raad is bovendien niet simpelweg een verzameling van individuen maar een complex sociaal systeem. En net zoals bij andere groepen, liggen de valkuilen van de groepsdynamica op de loer.  
  
Board dynamics kent vele gezichten, speelt zich af op verschillende niveaus (individueel en groep) en is in se een complex verhaal. Het gaat over processen, gedrag en emoties. Dit omvat interacties en beïnvloeding, machtsverhoudingen, onenigheid en conflicten, heuristieken en biases, maar evenzeer vertrouwen, cohesie en normen.  
  
Op een gepaste manier omgaan met board dynamics, begint met de erkenning! Het thema staat daarom ook op de onderzoeksagenda van GUBERNA. Steunend op de wetenschappelijke inzichten wenst GUBERNA een groter bewustzijn te creëren bij haar leden, hun gedragsvaardigheden aan te scherpen en hen de nodige tools aan te reiken.  
  
GUBERNA is ervan overtuigd dat board dynamics, met de juiste aandacht en balans, een positief impact heeft op de kwaliteit van de besluitvorming en finaal op duurzame waardecreatie. 

Publicaties voor Board Dynamics

Press Release
Image FB podcast

GUBERNA en the content company lanceren “Family Business”, een podcastreeks over en voor familiebedrijven

Een podcast die op zoek gaat naar wat het betekent om een familiebedrijf te zijn. of beter: een podcast die familiebedrijven inspireert op hun pad naar professionalisering. Dat is de doelstelling van de reeks Family Business, die GUBERNA en the content company lanceren.

Lees meer