Wettelijke informatie

Deze website wordt beheerd door GUBERNA, Het Instituut voor Bestuurders vzw / Instituut des Administrateurs asbl.

Koningsstraat 148 rue Royale
1000 Brussel / Bruxelles
België / Belgique
Tel: +32 2 518 18 00
KBO: 0457.363.215
BTW: BE 0457.363.215

Reep 1
9000 Gent
België
KBO: 0457.363.215
BTW: BE 0457.363.215

De gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring kunnen aangepast worden door GUBERNA. Daarom verzoeken wij u deze regelmatig na te kijken.